516-0892/02 – Fyzika plazmatu (FYP)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA57 prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student analyzuje fyzikální jevy probíhající v plazmatu, kombinuje poznatky z oblastí klasické a kvantové fyziky při popisu plazmatu, sumarizuje získané vědomosti a znalosti a interpretuje poznatky z hlediska řešení problémů praxe.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Úkolem předmětu je poskytnout posluchači fyzikální základy dějů probíhajících v plazmatu, jejich matematický popis a z toho vyplývající praktické důsledky. Na základě fundamentálních poznatků a jejich matematického popisu jsou odvozovány vlastnosti při aplikacích a jevech v praxi - šíření vln v plazmatu, stabilita plazmatu a záření plazmatu. Teoretický popis jevů a vlastností je uplatněn při rozboru specifických rysů plazmatu generovaného v laboratoři a plazmatu s průmyslovým využitím či doprovázejícího průmyslové procesy. Závěrem je zmíněna aplikace popisu na plazma ve sluneční soustavě, Galaxii a vzdáleném vesmíru a možnosti uplatnění plazmatu při nových technologických postupech a analogií jeho popisu při řešení problémů praxe v jiných oblastech. V předmětu jsou využívány poznatky základního kurzu fyziky a kvantové fyziky. Fyzika plazmatu je jedním z fyzikálních předmětů, který vytváří prostor pro kreativní rozvíjení netradičních fyzikálních postupů při řešení problematiky praxe.

Povinná literatura:

Kracík, J., Šesták, B., Aubrecht, L.: Základy klasické a kvantové fyziky plazmatu, Academia, Praha, 1974 Krejčí, V.: Plazma, čtvrté skupenství hmoty. Orbis, Praha, 1974 Silin, V.P.: Úvod do kinetické teorie plynů, Academia, Praha, 1976 Chen, F.F.: Úvod do fyziky plazmatu, Academia, Praha, 1984

Doporučená literatura:

Krejčí, V.: Plazma, čtvrté skupenství hmoty. Orbis, Praha, 1974

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Systematická příprava na výuku.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Stavy látky ve vesmíru - plazma 2. Pohyb nabité částice - vzájemné působení částic 3. Boltzmannova integrodiferenciální rovnice 4. Hydromagnetika 5. Coulombovské srážky a fokker-planckova rovnice 6. Kvantová statistika a kvantové kinetické rovnice 7. Šíření vln v plazmatu 8. Stabilita a záření plazmatu 9. Plazma v laboratoři a průmyslu 10. Plazma ve vesmíru

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  20
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku