516-0894/01 – Optická defektoskopie (OD)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity4
Garant předmětuprof. RNDr. Petr Hlubina, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Petr Hlubina, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLU03 prof. RNDr. Petr Hlubina, CSc.
VAL30 doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Aplikovat poznatky obecných zákonitostí optického záření v měřicích defektoskopických metodách v různých technologiích výroby.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je postaven na sérii laboratorních měření a rozvíjí poznatky získané v předchozím studiu, např. v rámci předmětu Optické diagnostické metody, a využívá moderní přístrojové báze Laboratoře interferometrie a vláknové optiky.

Povinná literatura:

[1] SOCHOR,V. Lasery a koherentní svazky. Academia, Praha, 1990. [2] JONES, S., R., WYKES, C. Holographic and Speckle Interferometry, Cambridge University Press, Cambridge 1985. [3] BALAŠ, J., SZABÓ,V. Holografická interferometria v experimentalnej mechanike. Veda, Bratislava, 1986. [4] PLUTA, M. Advanced Light Microscopy. PWN, Warszava 1988. [5] ENGST, P., HORÁK, M. Aplikace laserů. SNTL, Praha, 1989. [6] Články v odborných optických časopisech (např. Jemná mechanika a optika).

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Defektoskopie izotropních vzorků metodou interferometrie (měření disperze, popř. tloušťky). - Defektoskopie anizotropních vzorků metodou interferometrie (měření disperze, popř. tloušťky). - Defektoskopie tenkých vrstev a struktur metodou reflektometrie, polarimetrie a interferometrie (měření tloušťky, popř. geometrie struktury). - Defektoskopie tenkých vrstev metodou optické mikroskopie. - Defektoskopie optických vláken metodami optické interferometrie.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        Optická defektoskopie Písemka 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku