516-0895/01 – Ultrazvuková defektoskopie (UZD)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity4
Garant předmětuRNDr. Eva Janurová, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Eva Janurová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN85 RNDr. Eva Janurová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Shrnout základní principy a zákony vybraných partií klasické fyziky Aplikovat jednoduché matematické metody na popis fyzikálních jevů Ilustrovat získané poznatky na jednoduchých aplikacích

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět patří do skupiny profilových předmětů oboru a navazuje na předmět Ultrazvukové diagnostické metody. Cílem předmětu je dát posluchačům systematický výklad teoretických a praktických aspektů ultrazvukové defektoskopie a fyzikálních základů interakce ultrazvuku s prostředím. Studenti se seznámí s metodami a prostředky používanými ke zkoušení nekovových materiálů. Jsou uvedeni do problematiky standardizace a metrologie defektoskopických zkoušek.

Povinná literatura:

1. Obraz, J.: Zkoušení materiálu ultrazvukem. SNTL, Praha, 1989 2. Obraz, J.: Ultrazvuk v měřící technice. SNTL, Praha, 1976 3. Krempaský, J.: Fyzika. SNTL, Praha, 1982 4. Brodský, B.: Zkoušení materiálu pomocí ultrazvukových metod, Skripta pro 1. Kvalifikační stupeň, HDS Chomutov 5. Horák, Z.; Krupka, F.: Fyzika. SNTL, Alfa, Praha, 1976 6. Kolmer, F., Kyncl, J.: Prostorová akustika. SNTL, Praha, 1980 7. Salava, T.: Elektroakustická a elektromechanická měření. SNTL, Praha, 1983 8. Ďaďo, S., Kreidl, M.: Senzory a měřicí obvody. Vydavatelství ČVUT, Praha, 1996

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemné a ústní zkoušení během semestru. Zpracování semestrálních prací.

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsahové zaměření: 1. Akustické vlny, akustické veličiny, akustické vlastnosti prostředí 2. Akustické metody v defektoskopii 3. Odraz a lom akustické vlny na rozhraní, akustická vazba 4. Útlum akustické vlny 5. Metody a zařízení 6. Piezoelektrické měniče 7. Akustické pole ultrazvukového měniče 8. Ultrazvukové defektoskopické přístroje, konstrukce defektoskopu 9. Metodologie ultrazvukové defektoskopie 10.Technologie ultrazvukové kontroly, AVG-diagram 11.Metodologie a standardizace v ultrazvukové defektoskopii

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku