516-0895/01 – Ultrasonic Defectoscopy (UZD)

Gurantor departmentInstitute of PhysicsCredits4
Subject guarantorRNDr. Eva Janurová, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Eva Janurová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAN85 RNDr. Eva Janurová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Collect the basic principles and laws of the chosen part of the classical physics Apply the simple mathematical methods for describing of the physical phenomena Illustrate obtained knowledge in the frame of the easy applications

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět patří do skupiny profilových předmětů oboru a navazuje na předmět Ultrazvukové diagnostické metody. Cílem předmětu je dát posluchačům systematický výklad teoretických a praktických aspektů ultrazvukové defektoskopie a fyzikálních základů interakce ultrazvuku s prostředím. Studenti se seznámí s metodami a prostředky používanými ke zkoušení nekovových materiálů. Jsou uvedeni do problematiky standardizace a metrologie defektoskopických zkoušek.

Compulsory literature:

1. Obraz, J.: Zkoušení materiálu ultrazvukem. SNTL, Praha, 1989 2. Obraz, J.: Ultrazvuk v měřící technice. SNTL, Praha, 1976 3. Krempaský, J.: Fyzika. SNTL, Praha, 1982 4. Brodský, B.: Zkoušení materiálu pomocí ultrazvukových metod, Skripta pro 1. Kvalifikační stupeň, HDS Chomutov 5. Horák, Z.; Krupka, F.: Fyzika. SNTL, Alfa, Praha, 1976 6. Kolmer, F., Kyncl, J.: Prostorová akustika. SNTL, Praha, 1980 7. Salava, T.: Elektroakustická a elektromechanická měření. SNTL, Praha, 1983 8. Ďaďo, S., Kreidl, M.: Senzory a měřicí obvody. Vydavatelství ČVUT, Praha, 1996

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Written and oral examination during the semester. Processing of semester work.

E-learning

Other requirements

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Content focus: 1. Acoustic waves, acoustic quantities, acoustic properties of the environment 2. Acoustic methods in defectoscopy 3. Reflection and refraction of acoustic waves at the interface, acoustic link 4. Attenuation of acoustic waves 5. Methods and equipment 6. Piezoelectric transducers 7. Acoustic array ultrasonic transducer 8. Ultrasonic flaw detection equipment, design flaw 9. Ultrasonic flaw detection methodology 10.Technology ultrasonic inspection, AVG-chart 11.Methodology and standardization in ultrasonic defectoscopy

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2009/2010 Summer semester, validity until: 2011/2012 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (N2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (N2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (N2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner