516-0896/01 – Rentgenová defektoskopie (RD)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity4
Garant předmětuprof. Dr. RNDr. Jiří LuňáčekGarant verze předmětudoc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA58 doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Uspořádat znalosti o vzniku RTG a gama záření a jejich základních vlastnostech Tvůrčím způsobem kombinovat poznatky z oblastí klasické a moderní fyziky, fyziky pevných látek, kvantové a jaderné fyziky a využít je v praxi Uvědomit si fyzikální základy dějů probíhajících v látkách při interakci s vysokoenergetickým elektromagnetickým zářením a jejich důsledky Získat přehled o možnostech aplikace v průmyslu Shrnout zásady ochrany před ionizujícím zářením Seznámit se speciálními radiografickými metodami Interpretovat poznatky z hlediska řešení problémů praxe

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět patří do skupiny profilových předmětů oboru a navazuje na předmět Rentgenové diagnostické metody. Cílem předmětu je dát posluchačům systematický výklad teoretických a praktických aspektů radiační defektoskopie a fyzikálních základů ionizujícího záření s prostředím. Studenti jsou uvedeni do problematiky praktických radiačních defektoskopických zkoušek.

Povinná literatura:

Barrett, C.S.: Struktura kovů: krystalografické metody, principy a údaje; přeložili Jan Čermák et al. - 1. vyd. - Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1959 - 658 s.: il.

Doporučená literatura:

Halmshaw R.: Průmyslová radiologie Radiografie a zkoušení prozařováním. Díl 3. ASNT Nondestructive testing Handbook. Skripta ČSNT - Radiografie.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Principy radiografie, jednotky a definice. 2. Základní vlastnosti ionizujícího elektromagnetického záření (vlnové délky, záření X, záření gama, kvantové fluktuace, kvalita záření X a gama, absopce a rozptyl heterogenního záření). 3. Zdroje (zdroje záření X: generátory vysokého napětí, rentgenky na vysoké napětí, zářivý výkon, mobilní přístroje; zdroje záření gama). 4. Principy radiografických technik (obraz záření a obraz na filmu, filtrace, zesilovací fólie). 5. Způsoby záznamu, vyhodnocovací metody. 6. Zjistitelnost necelistvostí (geometrická neostrost, vnitřní neostrost, výběr parametrů měření, prevence distorze obrazu, zjišťování hloubky vady). 7. Radiografie předmětů s proměnnou tloušťkou. 8. Aplikace (zkoušení svarů, odlitků, konstrukcí, jiné aplikační možnosti). 9. Speciální radiografické techniky. 10. Ochrana před ionizujícím zářením a bezpečnost práce na rentgenových pracovištích

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku