516-0897/01 – Měření fyzikálních veličin III (MFVIII)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity3
Garant předmětudoc. RNDr. Richard Dvorský, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Richard Dvorský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO54 doc. RNDr. Richard Dvorský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Modifikovat získané poznatky v předmětu Úvod do fyzikálního měření pro měření vybraných fyzikálních veličin. Analyzovat výsledky provedených měření z oblasti elektromagnetického pole a atomové fyziky.

Vyučovací metody

Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je koncipován jako praktikum. Využívá teorie měření fyzikálních veličin vyučované v předmětu Úvod do fyzikálního měření, a to zejména metodiku zpracování výsledků měření při měření vybraných veličin z oblasti elektromagnetického pole a atomové fyziky.

Povinná literatura:

1. Dvorský, R., Foukal, J.: Fyzikální měření, VŠB 2007, ISBN 978-80-248-1321-9 2. Brož, J. a kol.: Základy fyzikálních měření I,II. SPN, Praha 1967 3. Kopečný, J. a kol.: Fyzikální měření, VŠB-TUO, Ostrava 1999 4. Fajt,V.: Elektrická měření. SNTL, Praha 1987

Doporučená literatura:

1. Horák Z., Krupka F., Šindelář V.: Technická fyzika. SNTL, Praha 1961. 2. Horák Z.: Praktická fyzika. SNTL, Praha 1958.

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

E-learning

Další požadavky na studenta

Systematická příprava na výuku.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Měření horizontální složky indukce magnetického pole země tangentovou buzolou 2. Měření indukčnosti pomocí rezonance obvodu RLC 3. Měření elektrické vodivosti materiálů čtyřbodovou metodou 4. Měření šířky zakázaného pásma polovodiče z teplotní závislosti vodivosti 5. Měření Planckovy konstanty a výstupní práce elektronu z fotoefektu ve vakuové fotonce 6. Měření závislosti indukovaného napětí na frekvenci a poloze sekundární cívky 7. Měření parametrů interakce záření β a γ s látkou 8. Ověření Poissonovy statistiky radioaktivního rozpadu Geigerovým - Müllerovým počítačem

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        Laboratorní práce Laboratorní práce 96  48
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 4  3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku