516-0901/02 – Akustická a ultrazvuková defektoskopie (AKUDE)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Jan Valíček, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jan Valíček, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFEI, HGF, FS, FMT, FAST, FBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VAL30 doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prostudovat základní a speciální metodiky v akustické a ultrazvukové defektoskopii podle osnovy předmětu a pokynu garanta předmětu. Prezentovat uvedené metodiky na odborném semináři doktorandů. Připravit aplikaci uvedených poznatků podle zadání tématu doktorské disertace.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět obsahuje popis charakteristik akustického pole v návaznosti na kritéria nebezpečí poškození sluchu. V dalším se zabývá šířením hluku v konstrukcích a jeho snižováním, způsobem šíření hluku od zdroje a metodikou měření hluku. Elektroakustické měniče jsou základem pro další část, v níž jsou probírána měření v akustice a elektroakustice, součástí je záznam a reprodukce zvuku. Ultrazvuk a metodologie ultrazvukové defektoskopie je probírána z hlediska ultrazvukové defektoskopie a technologie ultrazvukové kontroly.

Povinná literatura:

1. Horák - Krupka – Šindelář: Technická fyzika 2. Smolík: Technika prostředí 3. ČSN 011613: Hluk. Výpočet předpokládaných hladin hluku v průmyslových prostorách. 5. ČSN 011606: Hluk. Stanovení hladiny akustického výkonu hluku strojů. Provozní metoda. 6. Hygienické předpisy MZd ČSR – vč. Přílohy sv. 87/1974 Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací – Ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Doporučená literatura:

Němec – Randsdorf – Švédrle: Hluk a jeho snižování v technické praxi

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

samostatná systematická příprava studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Akustické vlny Periodický signál a akustické spektrum. Spektrální analýza. Šíření zvuku v trojrozměrném prostředí. Rychlost šíření akustických vln. Intervence akustických vln. 2. Hluk a hluková kritéria Hodnocení proměnných hluků. Mechanismus slyšení. Weber – Fechnerův zákon. Kritické pásmo. Hloubková kritéria. Hluk jako faktor životního prostředí. Účinky hluku na člověku. 3. Akustické zdroje Mechanické zdroje zvuku. Hluk částí strojů (převodů, pístových a elektrických strojů), čerpadel, hořáků a dopravních prostředků. Hluk turbulentního proudu, při výtoku tekutiny, při obtékání těles, ventilátorů, elementů potrubní sítě. 4. Elektroakustika Elektroakustické měřiče, měření v akustice a elektroakustice, záznam a reprodukce zvuku. 5. Ultrazvuková defektoskopie

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2003/2004 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (P1701) Fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P1701) Fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P1701) Fyzika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.