516-0903/02 – Fyzika hornin (FYH)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity10
Garant předmětudoc. RNDr. Alois Fojtek, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Alois Fojtek, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFAST, HGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOJ20 doc. RNDr. Alois Fojtek, CSc.
LUN10 prof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Klasifikovat vlastnosti hornin z hlediska obecného a z hlediska fyziky Porovnat jednotlivé vlastnosti z hlediska jejich příčin a vysvětlovat jejich souvislost Analyzovat získané poznatky Dedukovat z obecného na individuální Kompilovat jednotlivé partie výuky z literatury

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět zařazuje horniny jako inhomogenní minerální asociace do kontextu látek tuhých z hlediska fyziky. Navazuje na předměty Nauka o Zemi, Zemská kůra, Fyzika I, II a Fyzika pevných látek a všímá si fyzikálně-technických parametrů hornin (mechanických, akustických, tepelných, elektrických a magnetických, parametrů souvisejících se zářením) a vlivu vnitřních a vnějších faktorů na tyto parametry. Studuje rovnováhu systémů, z nichž jednou složkou je hornina, zabývá se reakcí hornin s kapalinami a plyny. Na základě uvedených znalostí je možné na závěr zkoumat vzájemné souvislosti vlastností a fyzikálních jevů u hornin.

Povinná literatura:

Rževskij, V., I., Novik, G. J.: Osnovy fiziki gornych porod. Nedra, Moskva 1984 Fojtek, A.: Aplikovaná fyzika pro obory dobývání. VŠB Ostrava 1990 (skriptum) Fojtek, A., Pištora, J.: Aplikovaná fyzika pro obor hornické inženýrství cv. VŠB Ostrava 1992 (skriptum)

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod (opakování) Chemická vazba, vznik molekul, struktura molekul, molekulová spektra. Vazba v pevných látkách, krystalová struktura a její poruchy. Základy pásmové teorie tuhých látek. 2. Fyzikální vlastnosti hornin Minerál, hornina, masiv z hlediska fyziky. Hornina in situ a její vzorek. Fyzikálně-technické parametry hornin, vliv vnitřních a vnějších faktorů na vlastnosti hornin. 3. Mechanické vlastnosti Horniny z hlediska hustoty. Napětí a deformace v hornině, pružnost a pevnost. Plasticita a reologické vlastnosti hornin. 4. Akustické vlastnosti Šíření elastických vln v prostředí, akustické charakteristiky hornin, závislost charakteristik na vnitřních a vnějších faktorech. 5. Tepelné vlastnosti Zákonitosti šíření tepla v hornině, měrná tepelná kapacita, tepelná a teplotní vodivost, teplotní roztažnost hornin. 6. Elektrické a magnetické vlastnosti Polarizace prostředí, permitivita, elektrická vodivost hornin. Magnetické vlastnosti. Šíření elmg. vln v horninách. 7. Záření a hornina Optické vlastnosti hornin, rentgenové záření a hornina, radioaktivita hornin a působení radioaktivního záření na horniny, neutronové záření. 8. Vícesložkové systémy Rovnováha v jedno- a vícesložkovém systému, metastabilní stavy, fázové přechody. Disociace a reakce pevných látek s plyny. Voda v hornině. 9. Vzájemné souvislosti Vlastnosti fyzikálních jevů u hornin. Klasifikace hornin podle jejich fyzikálních vlastností.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2003/2004 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P1701) Fyzika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.