516-0904/01 – Fyzika pevné fáze (FPF)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity0
Garant předmětuprof. RNDr. Petr Wyslych, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Petr Wyslych, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 45+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 45+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Bude doplněno.

Vyučovací metody

Anotace

Krystalová struktura pevných látek, kvantově – mechanický model stavby pevných látek a vliv mikroprocesů ve struktuře na vlastnosti pevných látek. Základní charakteristika bodových poruch a souvisejících difusních procesů. Zvládnutí základů dislokační teorie a souvisejících procesů v metalurgických materiálech.

Povinná literatura:

1) Lukáč P., Kratochvíl P., Sprušil B.: Úvod do fyziky kovů I., SNTL Praha – ALFA Bratislava, 1984. 2) Kužel R., Saclová M., Šternberk J.: Úvod do fyziky kovů II., SNTL Praha – ALFA Bratislava, 1985 3) Krempacký J.: Fyzika, SNTL Praha – Alfa Bratislava, 1982 4) Beiker A.: Úvod do moderní fyziky, Academia Praha, 1975 5) Kleine Enzyklopadie: ATOM – Struktur der Materie, VEB Leipzig, 1970

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Krystalografie 1.1. Krystalová struktura pevných látek 1.2. Typy mřížek 1.3. Interakce mřížek se zářením 2. Kvantově mechanický model stavby pevných látek 2.1. Atomy a molekuly 2.2. Teorie stavby pevných látek 2.3. Vazby v látkách a vliv struktury na vlastnosti pevných látek 3. Bodové poruchy mřížky. Difuze. 3.1. Zákl. charakteristika bodových poruch a jejich vlast. 3.2. Teorie difuse. Difuse bodových poruch. 4. Dislokační teorie a vliv dislokací na vlastnosti metalurgických materiálů 4.1. Dislokace a dislokační mechanismy 4.2. Fázová rozhraní a princip deformačního zpevnění 4.3. Pohyb dislokací a teorie vnitřního tření 4.4. Deformačně indukovana rekrystalizace, nukleace amigrace hranic zrn 4.5. Plastická deformace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství (3911V888) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství (3911V999) Fyzikální metaluirgie a mezní stavy materiálů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství (3911V888) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství (3911V999) Fyzikální metaluirgie a mezní stavy materiálů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.