516-0905/01 – Fyzika pevných látek I (FPL)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity0
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuprof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestr
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LUN10 prof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 0+45
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+45

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Bude doplněno.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět seznamuje absolventy inženýrského studia s fyzikálním pohledem na problematiku struktury pevných látek. Cílem je, aby se postgraduální student seznámil se základními fyzikální přístupy a fundamentálními pojmy struktury pevných látek a doplnil si vzdělání, získané absolvováním odborných předmětů materiálového inženýrství - především kovových materiálů – během svého VŠ studia. Zvládnutí požadavků předpokládá větší míru samostatného studia, odpovídající úloze a předpokládaným schopnostem postgraduálních studentů.

Povinná literatura:

1) Kratochvíl, P. - Lukáč, P. - Sprušil, B. : Úvod do fyziky kovů I, SNTL - Alfa, Praha 1984 2) Kittel, Ch. : Úvod do fyziky pevných látek, Academia, Praha 1985 3) Borg, R.J. - Dienes, G.J.: The Physical Chemistry of Solids, Academic Press, San Diego 1992. ISBN 0-12-118420-X 4) Haasen, P.: Physical Metallurgy, Cambridge University Press, 3rd edition, Cambridge 1996. ISBN 0 521 55092 0

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. ZÁKLADY KRYSTALOGRAFIE periodicita atomových uspořádání krystalová mřížka a operace symetrie krystalová struktura a elementární buňka základní typy mřížek jednoduché krystalové struktury 2. ZÁKLADY ELEKTRONOVÉ STRUKTURY KOVŮ s, p, d, f prvky vazby v krystalech, typy a uplatnění 3. STRUKTURNÍ ANALÝZA rentgenová strukturní analýza geometrická teorie difrakce Braggova rovnice reciproká mřížka kinematická teorie difrakce atomový a strukturní faktor experimentální difrakční metody neutronová teorie difrakce tepelné neutrony nástin teorie difrakce neutronů užití neutronové difrakce elektronová difrakce význam elektronů pro difrakci užití elektronové difrakce 4. BODOVÉ PORUCHY V KRYSTALECH bodové poruchy, bodové poruchy a difúze rovnovážná a nerovnovážná koncentrace bodových poruch metody studia bodových poruch 5. ČÁROVÉ A PLOŠNÉ PORUCHY dislokace základní typy dislokací, pohyb, napěťové pole, energie dislokací dislokace v důležitých krystalových strukturách význam dislokací pro plastickou deformaci experimentální metody studia dislokací hranice zrn a rozhraní mezi fázemi, plošné poruchy vliv poruch na zotavení a rekrystalizaci

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (P2301) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (P2301) Strojní inženýrství (2301V999) Volitelné předměty pro doktorské studium P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.