516-0906/02 – Fyzika pevných látek - mechanické vlastnosti pevných látek (FPL-MVPL)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity10
Garant předmětuprof. Dr. RNDr. Jiří LuňáčekGarant verze předmětuprof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFS, HGF, FMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LUN10 prof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Shrnout základní pojmy z elastické a plastické deformace kovů Uspořádat a diskutovat základní parametry křivky zpevnění Sumarizovat základní tepelně aktivované procesy Vybrat a interpretovat různé teorie zpevnění kovů Analyzovat a diskutovat plastickou deformaci slitin a polykrystalických kovů

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět seznamuje absolventy inženýrského studia s fyzikálním přístupem k problematice mechanických vlastností pevných látek s důrazem na plastickou deformaci. Cílem je, aby se postgraduální student seznámil se základními pojmy z oblasti plastické deformace, jakými jsou křivka zpevnění, teorie zpevnění, tepelně aktivované procesy atd., a to pro čisté monokrystalické látky, jejich slitiny a polykrystaly. Výstupem by měl být hlubší pohled na mechanismy plastické deformace a jejich vliv na požadované mechanicko-metalurgické vlastnosti materiálů.

Povinná literatura:

1) Kratochvíl, P. - Lukáč, P. - Sprušil, B.: Úvod do fyziky kovů I, SNTL - Alfa, Praha 1984

Doporučená literatura:

1) Kittel, Ch.: Úvod do fyziky pevných látek, Academia, Praha 1985

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování rešeršní práce v rozsahu 20 - 30 stran z vybrané kapitoly, popřípadě kapitol. Tato práce je vstupní podmínkou pro vykonání zkoušky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvování základních kursů fyziky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. DEFORMACE ČISTÝCH KOVŮ elastická deformace, plastická deformace, geometrie plastické deformace skluzové napětí a křivka zpevnění 2. KŘIVKA ZPEVNĚNÍ experiment. poznatky o křivce zpevnění křivky zpevnění f.c.c., h.c.p., b.c.c. kovů vliv orientace krystalu, teploty, rychlosti deformace 3. DISLOKACE druhy dislokací, vznik a pozorování dislokací pohyb, napěťové pole, energie dislokací, síla na dislokaci, stupně a protínání dislokací dislokace v různých krystal. strukturách 4. TEPELNĚ AKTIVOVANÉ PROCESY aktivační objem a aktivační energie druhy tepelně aktivovaných procesů kritické skluzové napětí 5. TEORIE ZPEVNĚNÍ zpevnění f.c.c. kovů, oblasti I, II, III křivky zpevnění zpevnění v oblasti II podle Hirsche zpevnění h.c.p. kovů, oblast A, B, C křivky zpevnění zpevnění b.c.c. kovů 6. DEFORMACE SLITIN interakce mezi dislokací a cizím atomem kritické skluzové napětí substitučních tuhých roztoků kritické skluz. napětí podle Fleischera a Labusche skluzové napětí v oblasti vysokých teplot ostrá mez skluzu a Portevin-Le Chatelierův jev zpevnění v materiálech se dvěma fázemi 7. PLASTICKÁ DEFORMACE POLYKRYSTALŮ deformace polykrystalů tahem statické odpevnění, zotavení a rekrystalizace dynamické odpevnění, zotavení a rekrystalizace superplasticita, tečení polykrystalů, lom polykrystalů Griffithovo kriterium mikrotrhlin, vznik mikrotrhlin plastickou deformací mechanické dvojčatění

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2003/2004 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (P1701) Fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P1701) Fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P1701) Fyzika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.