516-0910/03 – Fyzikální vlastnosti hornin (FVH)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity10
Garant předmětudoc. RNDr. Alois Fojtek, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Alois Fojtek, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOJ20 doc. RNDr. Alois Fojtek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět zařazuje horniny jako inhomogenní minerální asociace do kontextu látek tuhých z hlediska fyziky. Po uvedení základních poznatků o horninách z pohledu petrografie a petrologie si všímá fyzikálně-technických parametrů hornin (mechanických, akustických, tepelných, elektrických a magnetických, parametrů souvisejících se zářením) a vlivu vnitřních a vnějších faktorů na tyto parametry.

Povinná literatura:

1. RŽEVSKIJ, V.I.; NOVIK, G.J. Osnovy fiziki gornych porod. Moskva: Nedra, 1984, 288 s. 2. FOJTEK, A. Aplikovaná fyzika pro obory dobývání. Ostrava: Skriptum, VŠB, 1990, 150 s. 3. FOJTEK, A.; PIŠTORA, J. Aplikovaná fyzika pro obor hornické inženýrství (cvičení). Ostrava: Skriptum, VŠB, 1993, 72 s. 4. ZAMARSKÝ, V.; KUDĚLÁSKOVÁ, M.; SLIVKA, V. Mineralogie a petrografie. Ostrava: Skriptum, VŠB, 1990, 313 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Opakování základních pojmů Vazba v pevných látkách, krystalová struktura a její poruchy. Základy pásmové teorie tuhých látek. 2. Fyzikální vlastnosti hornin Minerál, hornina, masiv z hlediska fyziky. Hornina in situ a její vzorek. Fyzikálně-technické parametry hornin, vliv vnitřních a vnějších faktorů na vlastnosti hornin. 3. Mechanické vlastnosti Horniny z hlediska hustoty. Napětí a deformace v hornině, pružnost a pevnost. Plasticita a reologické vlastnosti hornin. 4. Akustické vlastnosti Šíření elastických vln v prostředí, akustické charakteristiky hornin, závislost charakteristik na vnitřních a vnějších faktorech. 5. Tepelné vlastnosti Zákonitosti šíření tepla v hornině, měrná tepelná kapacita, tepelná a teplotní vodivost, teplotní roztažnost hornin. 6. Elektrické a magnetické vlastnosti Polarizace prostředí, permitivita, elektrická vodivost hornin. Magnetické vlastnosti. Šíření elmg. vln v horninách. 7. Záření a hornina Optické vlastnosti hornin, rentgenové záření a hornina, radioaktivita hornin a působení radioaktivního záření na horniny, neutronové záření. 8. Vícesložkové systémy Rovnováha v jedno- a vícesložkovém systému, metastabilní stavy, fázové přechody. Disociace a reakce pevných látek s plyny. Voda v hornině. 9. Vzájemné souvislosti Vlastnosti fyzikálních jevů u hornin. Klasifikace hornin podle jejich fyzikálních vlastností.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P1701) Fyzika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.