516-0916/04 – Magnetická defektoskopie (MD)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity10
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Michal LesňákGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Michal Lesňák
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyUSP, HGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LES66 doc. Dr. Ing. Michal Lesňák
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Klasifikovat základní fyzikální principy. Modifikovat a rekonstruovat matematické modely pro popis zmagnetovaného tělesa. Interpretovat a predikovat vliv poruch a defektů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět rozvíjí teoretické aspekty magnetického pole, specifikuje magnetické vlastnosti materiálů a analyzuje vliv materiálu a poruch na magnetické vlastnosti těles. V hlavní části popisuje měřicí techniky a principy magnetické diagnostiky včetně počítačového modelování. Předmět vychází z teoretických aspektů magnetického pole, klasifikuje magnetické vlastnosti látek, specifikuje problematiku vlivu různých druhů poruch látek a materiálů na jejich magnetické vlastnosti a prezentuje měřicí metody magnetických vlastností ve vazbě na magnetickou defektoskopii a diagnostiku. Součástí je I počítačové modelování distribuce magnetických polí a modulace těchto polí poruchami a defekty.

Povinná literatura:

1. Reinboth, H.: Vlastnosti a použití magnetických materiálů. SNTL, Praha, 1975 2. Sedlák, B. – Štoll, I.: Elektřina a magnetismus. Academia, Praha, 2002 3. O´Handley, R., C.: Modern Magnetic Materials. Principles and Applications. John Wiley&Sons, 2000

Doporučená literatura:

1. KVASNICA, J. Teorie elektromagnetického pole. Academia, 1985. 2. WANGSNESS, R. K. Electromagnetic Fields. John Wiley@Sons, 1986. 3. SEDLÁK, B.; ŠTOLL, I. Elektřina a magnetismus. Academia, 1993. 4. REINBOTH, H. Vlastnosti a použití magnetických materiálů. SNTL, 1975. 5. O´HANDLEY, R. C. Modern Magnetic Materials. Principles and Applications. John Wiley@Sons, 2000.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola během studia formou testu.

E-learning

Další požadavky na studenta

systematická samostatná práce studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. ÚVOD DO MAGNETICKÉ DEFEKTOSKOPIE 2. VLASTNOSTI MAGNETICKÉHO POLE A PRINCIPY MAGNETICKÉ DEFEKTOSKOPIE a) zřídla magnetického pole b) víry magnetického pole c) vektorový potenciál d) skalární potenciál 3. MAGNETICKÉ POLE V HOMOGENNÍM PROSTŘEDÍ a) magnetizace prostředí b) magnetický dipól c) vektor magnetizace a vázané proudy d) intenzita magnetického pole e) permeabilita f) remanence 4. MAGNETICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK a) diamagnetismus, paramagnetismus b) feromagnetismus, ferimagnetismus c) magnetické domény d) magnetizační křivka e) hysterezní smyčka f) magneticky měkké a tvrdé materiály 5. VLIV PORUCH NA MAGNETICKÉ VLASTNOSTI Vliv: chemického složení, čistoty, mechanických napětí, magnetostrikčních napětí, krystalové energie, teploty, tváření, předmagnetování, demagnetizace, kmitočtu a času. 6. MAGNETICKÉ POLE V PŘÍTOMNOSTI MAGNETIK a) jevy na plochách a rozhraních b) tělesa v magnetickém poli c) permanentní magnety 7. VÝROBNÍ TECHNOLOGIE MAGNETICKÝCH MATERIÁLŮ 8. MĚŘENÍ MAGNETICKÝCH VLASTNOSTÍ a) stejnosměrné metody b) střídavé metody c) měření při pulzním magnetování 9. POČÍTAČOVÉ MODELOVÁNÍ a) magnetických obvodů b) vlivu poruch těles na zmagnetované těleso c) vlivu defektů na distribuci magnetického pole v okolí zmagnetovaného tělesa

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P1701) Fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P1701) Fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P1701) Fyzika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.