516-0917/03 – Magnetické vlastnosti pevných látek (MVPL)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity10
Garant předmětudoc. Dr. Mgr. Kamil PostavaGarant verze předmětudoc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POS40 doc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Shrnout fyzikální základy magnetizmu pevných látek, srovnávat moderní magnetické materially. Prezentovat jejich aplikace. Klasifikovat základní jevy a materiály - magneticky měkké materiály, permanentní magnety, transportní spinové jevy, magnetický záznam informací, magnetické senzory, spintronika.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout fyzikální základy magnetizmu pevných látek, přehled moderních magnetických materiálů a jejich aplikací. Předmět zahrnuje partie popisující mikroskopické a fenomenologické teorie magnetizmu, magneticky měkké materiály, permanentní magnety, transportní spinové jevy, magnetický záznam informací, magnetické senzory, magnetické vlastnosti supravodičů.

Povinná literatura:

1. CULLITY, B. D. Introduction to Magnetic Materials. Addison-Wesley, 1972. (2nd ed. Wiley, 2005). 2. O'HANDLEY, R. C. Modern Magnetic Materials. Principles and Applications. Wiley-Interscience, 1999. 3. HUMMEL, R. E. Electronic properties of materials. 3rd ed., Springer, 2000. 4. SPALDIN, N. A. Magnetic Materials. Fundamentals and Device Applications. Cambridge University Press, 2003.

Doporučená literatura:

1. JILES, D. Introduction to magnetism and magnetic materials. CRC Press, 1998.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

samostatná systematická příprava studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. MAGNETOSTATIKA - hraniční podmínky Maxwellových rovnic - magnetický tok, hustota magnetického toku - generátory magnetického pole - Ampérův zákon celkového proudu, magnetické obvody - magnetická permitivita a susceptibilita 2. ATOMÁRNÍ PŮVOD MAGNETIZMU - elektronový spin, Pauliho vylučovací princip - orbitální a spinové magnetické momenty - spin-orbitální interakce, Hundova pravidla 3. DIAMAGNETIZMUS A PARAMAGNETISMUS - diamagnetická susceptibilita - Langevinova teorie paramagnetizmu - Curie-Weissův zákon 4. FEROMAGNETIZMUS, MAGNETICKÁ ANIZOTROPIE - kolektivní elektronová teorie feromagnetizmu, Curieova teplota - antiferomagnetické a ferimagnetické uspořádání - feromagnetické domény, pozorování magnetických domén - teorie domén, magnetická anizotropie, hystereze - magnetoelastické jevy a magnetostrikce 5. MAGNETICKÉ MATERIÁLY - magneticky měkké materiály na bázi železa, amorfní slitiny - magneticky tvrdé materiály, ferity - permanentní magnety a jejich aplikace - magnetické oxidy, magnetické polovodiče 6. TRANSPORTNÍ JEVY V MAGNETICKÝCH MATERIÁLECH - transport elektronů v magnetických materiálech - Hallovy jevy - magnetorezistivita, GMR, TMR - gigantická magnetoimpedance 7. APLIKACE MAGNETICKÝCH MATERIÁLŮ - magnetické senzory - vysokoteplotní supravodiče - magnetický záznam informací - biotechnologické aplikace - magnetické chlazení, magnetokalorické jevy

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2003/2004 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P1701) Fyzika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.