516-0925/01 – Vybrané kapitoly moderní technické fyziky (FMMI)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity0
Garant předmětuprof. RNDr. Petr Wyslych, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Petr Wyslych, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 45+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 45+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Zvládnutí metalurgických aplikací transportních jevů a fyzikálních principů moderních diagnostických metod.

Povinná literatura:

1) Krempaský J.: Fyzika, ALFA Bratislava – SNTL Praha, 1982 2) Beiser A.: Úvod do moderní fyziky, Academia Praha, 1975 3) Kapoun K., Wyslych P.: Vybrané kapitoly moderní technické fyziky, skriptum VŠB-TU Ostrava, 1987 4) Kleine Enzyklopadie: ATOM – Struktur der Materie, VEB Leipzig, 1970 5) Acta Metallurgiea, časopis 6) Metallurgical Transactions, časopis

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Transportní jevy 1.1 Teorie transportních jevů, rovnice kontinuity 1.2.Aplikace transportních jevů pro procesy metalurg. materiálů (vedení tepla, difuse bodových poruch, proudění, pohyb tuhých těles v taveninách, sdílení záření, přenos látky se zahrnutím chemických reakcí) 2. Fyzikální základy moderních diagnostických metod 2.1. Kvantově – mech. pojetí interakce záření (vlnového a částicového) s látkou 2.2. Kvantové generátory, holografie 2.3. Mossbauerova spektroskopie 2.4. Augerova spektroskopie 2.5. Tunelová mikroskopie (SPM – rastrovací soudová mikroskopie, STM – rastrovací tunelová mikroskopie, AFM – mikroskopie atomárních sil)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství (3911V888) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství (3911V999) Fyzikální metaluirgie a mezní stavy materiálů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství (3911V888) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství (3911V999) Fyzikální metaluirgie a mezní stavy materiálů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.