516-0928/01 – Linear and Nonlinear Fiber Optics Systems (LNVOS)

Gurantor departmentInstitute of PhysicsCredits0
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementOptional
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesDoctoral
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 0+0
Part-time Credit and Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xx

Teaching methods

Summary

Předmět se věnuje optickým komunikačním systémům pracujícím s lineárními a nelineárními přenosovými kanály.

Compulsory literature:

Ghatak, A.K., Thyagarajan, K.: Introduction to fiber optics. Cambridge University Press, 1. vydání, 1998, ISBN 0-521-577853 Dainty, J.C. edit.: Current trends in Optics. Academic Press, 1. vydání, 1994, ISBN 0-12-200720-4

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Světlo a jeho modulace. 2. Zdroje pro optické komunikace. 3. Fotodetektory a metody zpracování optických signálů. 4. Vláknově optické vlnovody. 5. Optické komunikační systémy. 6. Zesilovače a modulátory světla. 7. Multiplex ve vláknově optických systémech. 8. Úvod do integrované optiky. 9. Základy nelineární optiky. 10.Solitonové komunikace.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601V013) Communication Technology P Czech Ostrava Optional study plan
2005/2006 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601V013) Communication Technology P Czech Ostrava Optional study plan
2004/2005 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601V013) Communication Technology P Czech Ostrava Optional study plan
2003/2004 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601V013) Communication Technology P Czech Ostrava Optional study plan
2002/2003 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601V013) Communication Technology P Czech Ostrava Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.