516-0929/02 – Tenké vrstvy (TV)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity10
Garant předmětudoc. Dr. Mgr. Kamil PostavaGarant verze předmětudoc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFEI, HGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POS40 doc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Diskutovat základy přípravy tenkých vrstev, měření parametrů tenkých vrstev a povrchů, vlastnosti tenkých vrstev a jejich aplikace. Shrnout optiku tenkých vrstev a povrchů, optické měřící metody a aplikace v optice, magnetismus tenkých vrstev, magnetické a elektrické vlastnosti tenkých vrstev a magnetické aplikace. Porovnat technologie přípravy tenkých vrstev různými metodami.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Základním cílem předmětu je seznámit studenty se základy přípravy tenkých vrstev, měření parametrů tenkých vrstev a povrchů, vlastností tenkých vrstev a jejich aplikacemi. Důraz je kladen na optiku tenkých vrstev a povrchů, optické měřící metody a aplikace v optice, magnetismus tenkých vrstev, magnetické vlastnosti tenkých vrstev a magnetické aplikace. Dále jsou zahrnuty elektrické vlastnosti tenkých vrstev. Zahrnuty jsou partie zabývající se jednak technologií ultratenkých vrstev o tloušťkách v řádu nanometru a jednak vrstev vhodných pro následné zpracování litografickými metodami a nanostrukturovaním.

Povinná literatura:

1) L. Eckertová, Fyzika tenkých vrstev, Populární přednášky o fyzice, Sv. 21. 2) J. Křepelka, Optika tenkých vrstev, UP Olomouc, 1993 3) H. A. Macleod, Thin-film optical filters, 2nd ed. Bristol, 1986 4) P. Yeh, Optical waves in layered media, Willey, New York 1988 5) R. M. A. Azzam, N. M. Bashara, Ellipsometry and polarized light, North-Holland, Amsterdam, 1977

Doporučená literatura:

1) B. D. Cullity, Introduction to magnetic materials, Addison-Wesley, London

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

samostatná systematická příprava studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

I. Technologie přípravy tenkých vrstev 1. vakuová technologie 2. metody přípravy tenkých vrstev 3. strukturalní parametry tenkých vrstev 4. metody charakterizace tenkých vrstev II. Optika tenkých vrstev 5. elektromagnetická teorie šíření světla, jevy na rozhraní 6. maticový popis vrstevnatého prostředí 7. anizotropní a magnetooptické vrstvy 8. jevy částečné koherence, tlusté vrstvy 9. tenkovrstevné filtry, návrhy, aplikace 10. metody měření parametrů tenkých vrstev – reflektivita, transmise a elipsometrie III. Magnetické tenké vrstvy 11. magnetická anizotropie tenkých vrstev, hysterezní smyčka 12. magnetické domény a reverzace magnetizace 13. kolmá magnetická anizotropie, výměnné interakce 14. transport spinu, gigantická a tunelová magnetorezistance 15. magnetický a magnetooptický záznam informace 16. tenkovrstevné magnetické senzory IV. Elektrické vlastnosti tenkých vrstev 17. vodivost tenkých vrstev 18. dielektrické vlastnosti tenkých vrstev 19. transportní jevy, teplotní závislosti 20. aplikace tenkých vrstev v technologiích s ultravysokou integrací

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2003/2004 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P1701) Fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P1701) Fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P1701) Fyzika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.