516-0930/01 – Vlnová a fotonová optika (VFO-DS)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity0
Garant předmětudoc. Dr. Mgr. Kamil PostavaGarant verze předmětudoc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LUN10 prof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
POS40 doc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vysvětlit přehled základů vlnové a fotonové optiky - elektromagnetické optiky, včetně polarizační optiky, optiky anizotropního prostředí, interference, difrakce, statistické optiky, fotonové optiky, laserů a nelineární optiky. Diskutovat fyzikálních principy a aplikace.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled základů vlnové a fotonové optiky. Důraz je kladen na pochopení fyzikálních principů a také na vazbu s oblastí aplikační. Předmět zahrnuje partie elektromagnetické optiky, včetně polarizační optiky, optiky anizotropního prostředí, interference, difrakce, statistické optiky, fotonové optiky, laserů a nelineární optiky.

Povinná literatura:

1) B. E. A. Saleh, M. C. Teich, Základy fotoniky, Matfyzpress, Praha 1994, Fundamentals of photonics, Willey, New York, 1991) 2) F. A. Jenkins, H. E. White, Fundamentals of optics, 4th ed. McGraw-Hill, 1981 3) M. Born, E. Wolf, Principles of Optics, Pergamon, Oxford 1980 4) L. Mandel, E. Wolf, Optical coherence and quantum optics, Cambridge, New York, 1995

Doporučená literatura:

1) E. Hecht, Optics, 2nd ed. Addison-Wesley, 1987

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

I. Elektromagnetická optika 1. vlnová rovnice a její řešení 2. energie elektromagnetického záření, hraniční podmínky Maxwellových rovnic 3. Gaussův svazek, svazková optika 4. ztrátové prostředí, komplexní index lomu 5. optické vlastnosti dielektrik, kovů a polovodičů II. Polarizace světla a optika anizotropního prostředí 6. maticový popis polarizace světla 7. odraz a lom na rozhraní, Fresnelovy vztahy 8. optika anizotropního prostředí a krystalooptika 9. polarizační součástky, využití polarizace světla III. Interference a difrakce v optice, statistická optika 10. interference světla a základy interferetometrie 11. difrakce, skalární a vektorová teorie difrakce, Fourierova optika 12. polychromatické světlo, interference částečně koherentního světla 13. rozptyl na sferických částicích IV. Fotonová a nelineární optika 14. statistické vlastnosti světla, fotonová optika 15. kvantové stavy světla 16. interakce fotonů s látkou, princip laseru 17. nelineání optická prostředí 18. aplikace jevů nelineární optiky

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2612) Elektrotechnika a informatika (2612V015) Elektronika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P1701) Fyzika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P1701) Fyzika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.