516-0935/02 – Vláknová optika a interferometrie (VOI)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity10
Garant předmětuprof. RNDr. Petr Hlubina, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Petr Hlubina, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLU03 prof. RNDr. Petr Hlubina, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Shrnout teoretické základy a experimentální metody vláknové optiky a interferometrie Popsat, objasnit a interpretovat nejnovější poznatky v této výzkumné oblasti Aplikovat moderní postupy při řešení problémů praxe

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

V rámci předmětu Vláknová optika a interferometrie, který se řadí k fakultativním předmětům doktorského studijního programu Aplikovaná fyzika, budou studenti systematicky seznamováni s teoretickými základy vláknové optiky a interferometrie, resp. s jejich aplikacemi.

Povinná literatura:

1. SNYDER, A.; LOVE, J. Optical Waveguide Theory. London: Chapman and Hall, 1983. 2. MARCUSE, D. Principles of Optical Fibre Measurements. New York: Academic Press, 1981. 3. HARIHARAN, P. Optical Interferometry. New York: Academic Press, 1985. 4. BORN, M.; WOLF, E. Principles of Optics (Seventh Edition). Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

Doporučená literatura:

1. GOODMAN, J. Statistical Optics. New York: J. Wiley & Sons, 1985. 2. MANDEL, L.; WOLF, E. Optical Coherence and Quantum Optics. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Předpokládá se soustavná a samostatná práce studenta doktorského studia.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základy teorie šíření vln v optických vláknech: Vlnová teorie šíření vln v optických vláknech se skokovou změnou indexu lomu a se spojitě proměnným indexem lomu. Geometrický model šíření světla v mnohovidových optických vláknech: Paprskový model šíření světla v optických vláknech se skokovou změnou indexu lomu a se spojitě proměnným indexem lomu. Disperze v optických vláken: Materiálová disperze. Vlnovodná a chromatická disperze. Disperze optických vláken se skokovou změnou indexu lomu a se spojitou změnou indexu lomu. Disperze v mnohovidových optických vláknech; paprskový model. Jednovidová optická vlákna: Optická pole. Disperze. Zvláštní typy optických vláken: Dvojlomná vlákna. Mikrostrukturní a fotonická optická vlákna. Měření parametrů optických vláken: Měření útlumu. Měření šířky přenášeného pásma. Měření materiálové a mezividové disperze. Měření disperze skupinových zpoždění. Měření disperze fázovou metodou. Interferometrické metody měření disperze: tandemová časová a spektrální interferometrie. Měření indexu lomu a profilu indexu lomu. Měření záznějové délky. Metoda optické reflektometrie. Optická interferometrie: Digitální zpracování interferogramů. Zpracování ve frekvenční oblasti. Měření polohy a vzdáleností; translace. Měření deformačních polí. Holografická interferometrie. Spektrální optická interferometrie: měření vzdáleností, posunutí, tlouštěk, disperze. Fourierova spektroskopie. Optická reflektometrie: Spektrální reflektometrie: měření parametrů tenkých vrstev.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2003/2004 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P1701) Fyzika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.