516-0936/02 – Modelování magnetického pole (MMP)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity10
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Michal LesňákGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Michal Lesňák
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyUSP, HGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LES66 doc. Dr. Ing. Michal Lesňák
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Shrnout základní principy při modelování magnetického pole Popsat, objasnit a interpretovat jednotlivé fyzikální jevy Aplikovat jednoduché matematické metody na popis magnetického pole Interpretovat jednoduché modely magnetického pole

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět seznamuje studenty s vytvářením matematických modelů magnetických zařízení. Cílem je, aby byl student schopen navrhnout, připravit a realizovat vybraný matematický model jednoduššího magnetického obvodu. Studenti si rozšíří znalosti v oblasti teorie magnetického pole a získají praktické zkušenosti s komerčním produktem pro řešení konečných prvků ANSYS.

Povinná literatura:

KVASNICA, J. Teorie elektromagnetického pole. Praha: 1985. ZÁVĚRKOVÁ, V. Příklady z teorie elektromagnetického pole. Brno: 1998, ISBN 80-214-1046-9. MAYER, D.; ULRYCH, B. Základy numerického řešení elektrických a magnetických polí, Praha: SNTL, 1988.

Doporučená literatura:

KOLÁŘ, V.; NĚMEC, I.; KANICKÝ, V. FEM principy a praxe metody konečných prvků. Computer Press, Praha: 1997, ISBN 80-7226-021-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti budou průběžně kontrolovani během semestru formou testu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studenti studují samostatně a systematicky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. TEORIE ELEKTRO MAGNETICKÉHO POLE. - Faradayův zákon, Ampérův zákon, Maxwellovy rovnice – se zaměřením na modelování magnetického pole. 2. STRUKTURA MODELU PRO SYSTÉM ANSYS - sestavení modelu, - materiálové konstanty, - řešení a druhy řešičů, - vyhodnocování dat. 3. SEZNÁMENÍ SE S OVLÁDÁNÍM SYSTÉMU ANSYS - popis, struktura a možnosti programu, - ovládání na jednotlivých platformách, - zadávání dat, - extrahování výsledků. 4. PŘÍKLADY ŘEŠENÝCH ÚKOLŮ 2D A 3D - 2D úlohy magnetických polí, okrajové podmínky, model, řešení, vyhodnocení. - 3D úlohy magnetických polí, skalární a vektorový potenciál, okrajové podmínky, model, řešení, vyhodnocení. 5. ŘEŠENÍ SAMOSTATNÝCH ÚKOLŮ STUDENTY - jednoduché modely 2D a 3D (zdroj magnetického pole, elektrická cívka apod.)

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P1701) Fyzika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.