516-0938/02 – Teorie pevných látek (TPL)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity10
Garant předmětuprof. Dr. RNDr. Jiří LuňáčekGarant verze předmětuprof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LUN10 prof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vysvětlit základní pojmy v teorii pevných látek – volné elektrony a pásový model Porovnat a interpretovat zásadní rozdíly mezi kovy a polovodiči Porovnat a vysvětlit základní druhy magnetizmu v PL Formulovat základní přístupy a pojmy v teorii transportních jevů v pevných látkách

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Tento základní teoretický předmět je zaměřen na úvod do teorie pevných látek. Vychází ze znalostí kvantové teorie a statistiky. Studenti se seznámí se základními principy, modely a aproximacemi, které se používají při teoretickém studiu kovových a polovodičových materiálů.

Povinná literatura:

1. KITTEL, Ch. Úvod do fyziky pevných látek. Praha: Academia, 1985, s. 598. 2. KUŽEL, R.; SAXLOVÁ, M.; ŠTERNBERK, J. Úvod do fyziky kovů II. Praha: SNTLK - Alfa, 1985, s. 283. 3. FRANK, H. Fyzika a technika polovodičů. Praha: SNTL, 1990, s. 283. ISBN 80-03-00401-2.

Doporučená literatura:

1. HRIVNÁK, Ľ. et al. Teória tuhých látok. Bratislava: VEDA - SAV, 1985. s. 578.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolovování základních kursů fyziky a fyziky pevných látek.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. ZÁKLADNÍ APROXIMACI VE FYZICE PEVNÝCH LÁTEK obecná formulace, adiabatická aproximace, Hartreeova - Fockova metoda, přiblížení silně vázaných elektronů, Wigner - Seitzova metoda, metoda pseudopotenciálů 2. FERMIHO PLYN VOLNÝCH ELEKTRONŮ energetické hladiny, hustota stavů, elektronový plyn, měrné teplo elektronového plynu, elektrická vodivost a Ohmův zákon, tepelná vodivost kovů, pohyb v magnetických polích 3. KMITY MŘÍŽKY A TEPELNÉ VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK kmity jednoatomových a dvouatomových mřížek, kvantování kmitů mřížky – fonon, měrné teplo mřížky – modely, tepelná roztažnost a tepelná vodivost 4. ENERGETICKÉ PÁSY model téměř volných elektronů, Blochovy funkce, Krönigův - Penneyův model, vlnová rovnice elektronu v periodickém potenciálu, kovy a izolátory 5. POLOVODIVÉ KRYSTALY zakázaný pás, pohybové rovnice elektronu v energetickém pásu, díry, efektivní hmotnost, základní parametry pásové struktury, typy polovodičů 6. FERMIHO PLOCHY A KOVY sestrojování Fermiho ploch, orbity, experimentální metody zkoumání Fermiho ploch 7. DIAMAGNETISMUS A PARAMAGNETISMUS Langevinův diamagnetismus, kvantová teorie paramagnetismu, paramagnetismus a diamagnetismus vodivostních elektronů 8. FEROMAGNETISMUS A ANTIFEROMAGNETISMUS feromagnetické uspořádání, ferimagnetické uspořádání, antiferomagnetické uspořádání, feromagnetické domény

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2003/2004 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P1701) Fyzika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.