516-0939/02 – Termodynamika kovů a slitin (TDKS)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity10
Garant předmětuprof. Dr. RNDr. Jiří LuňáčekGarant verze předmětuprof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LUN10 prof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Shrnout základní termodynamické pojmy a zákony Analyzovat a interpretovat fázové diagramy Porovnat a shrnout různé teorie roztoků Vysvětlit základní pojmy statistické termodynamiky – uspořádanost a neuspořádanost, aproximace slitin Řešit a diskutovat různé odhady entalpie slitin

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Tento oborový předmět se blíže zabývá termodynamickými aspekty kovů a slitin. Studium fázových diagramů, roztoků, uspořádanosti & neuspořádanosti a entalpie vychází zejména ze statistických principů a metod.

Povinná literatura:

1. CENGEL, Y.A.; BOLES, M.A. Thermodynamics, an Engineering Approach. New York: McGraw-Hill, 2002, 930 p. ISBN 0-07-238332-1. 2. GOKCEN, N. A. Statistical Thermodynamis of Alloys. New York: Plenum Press, 1986, 326 p. ISBN 0-306-42177-1. 3. RAO, Y. K. Stoichiometry and Thermodynamics of Metallurgical Processes. Cambridge University Press, 1985, 957 p. ISBN 0 521 25856 1. 4. LUPIS, C. H. P. Chemical Thermodynamics of Materials. Elsevier Science Pub. Co., Inc. 1983, 581 p. ISBN 0-444-00713X, 0-444-00779-2.

Doporučená literatura:

1. BORG, R. J.; DIENES, G. J. The Physical Chemistry of Solids. London: Academic Press, 1992, 584 p. ISBN 0-12-118420-X. 2. BOER, F. R.; DE - BOOM, R.; MATTENS, W.C. M. et al. Cohesion in Metals. In: Boer, F. R. de - Pettifor, D. G. (eds.): Cohesion and Structure, Vol. 1, Amsterdam: North-Holland Publ., 1988, 637 p. ISBN 0-444-87098-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student musí absolvovat základní kursy termodynamiky a statistické fyziky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. TERMODYNAMICKÝ ZÁKLAD základní termodynamické zákony, termodynamické potenciály, aktivity, molární a dodatkové funkce, interakční parametry 2. FÁZOVÁ ROVNOVÁHA A FÁZOVÉ DIAGRAMY jedno a vícekomponentní rovnováha, fázová pravidla a fázové diagramy, výpočet fázových diagramů z termodynamických dat, empirické zákony 3. STATISTICKÁ TERMODYNAMIKA rozdělení nezávislých částic, základní druhy statistik, zákony rozdělení, entropie 4. TEORIE ROZTOKŮ regulární roztoky, distribuce částic, rovnice a jejich aproximace, zředěné binární a ternární regulární roztoky 5. USPOŘÁDANOST A NEUSPOŘÁDANOST uspořádanost a neuspořádanost v binárních slitinách, Gorski-Bragg- Williamsova aproximace, další případy a aproximace, entalpie a tepelná kapacita, intersticiální roztoky 6. ODHADY ENTALPIE SLITIN Miedemův model pro odhad směšovací entalpie, modelové parametry a jejich interpretace, výpočet směšovací entalpie v uspořádaných a neuspořádaných fázích, dodatková entalpie a entropie slitin

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2003/2004 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P1701) Fyzika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.