516-0940/02 – Fyzikální charakteristika kapalinových paprsků (FCHKP)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFS, HGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA57 prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Interpretovat a generalizovat teoretické i praktické poznatky o rozpadu a rozprašování kapalin. Analyzovat podmínky vzniku vysokorychlostního kapalinového paprsku, zejména výtok kapaliny z trysky a s jeho rozpad v prostředí v závislosti na mnoha faktorech a podmínkách.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět zahrnuje teoretické i praktické poznatky o rozpadu a rozprašování kapalin. Jsou sledovány fyzikální příčiny a veličiny, které ovlivňují jemnost rozprášení. Dále pak se student seznámí se způsoby rozprašování a metodou studia rozpadu kapalin. Na uvedené navazují děje při spalování paliv a využití poznatků při jejich hoření. Další podstatnou částí je studium vysokorychlostního kapalinového paprsku, zejména pak výtok kapaliny z trysky, paprsku s abrazivem a jeho působení na materiál. Tyto znalosti jsou potřebné pro metrologii kvality řezné plochy získané technologií vysokorychlostním kapalinovým paprskem.

Povinná literatura:

MÁDR, V. Rozprašování a spalování kapalných paliv. Praha: SNTL, 1994. MÁDR, V. Metody studia rozprašování kapalných paliv. Sboník VŠB, řada, HGF, č. 2. Ostrava: 1972, s. 192-211. MÁDR, V. Charakteristiky rozprašování kapalných paliv. Křivka poměrné hustoty. Sborník VŠB, řada, HGF, roč. 22, č. 2. Ostrava: 1976, s. 87-95. BRDIČKA, M.; SAMEK, L.; TARABA, O. Kavitace – Diagnostika a technické využití. Praha: SNTL, 1981. HLAVÁČ, L. Model pro řízení parametrů kapalinového paprsku při porušování materiálů v pevné fázi. Doktorská disertační práce. Ostrava: VŠB-TUO, 2000.

Doporučená literatura:

KREMPASKÝ, J. Fyzika. Bratislava: Alfa, 1993. MÁDR, V.; KNEJZLÍK, J.; KOPEČNÝ, J., et al. Fyzikální měření. SNTL, 1991.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nastudovat problematiku předmětu ve vztahu k tématu doktorské práce a vypracovat krátké shrnutí prokazující pochopení základních vztahů, souvislostí a dopadu na praxi (5-15 stran).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. ROZPAD KAPALINOVÝCH PAPRSKŮ 2. ROZPRAŠOVÁNÍ KAPALIN 3. DRUHY ROZPRAŠOVÁNÍ KAPALIN 4. METODY STUDIA ROZPRAŠOVÁNÍ KAPALNÝCH PALIV 5. METODY MĚŘENÍ VELIKOSTI KAPEK PALIVA 6. VYUŽITÍ ROZPRAŠOVÁNÍ 7. ROZPRAŠOVÁNÍ, HOŘENÍ A SPALOVÁNÍ KAPALNÝCH PALIV 8. VYSOKORYCHLOSTNÍ KAPALINOVÝ PAPRSEK 9. VÝTOK KAPALINY Z TRYSKY 10.VYSOKORYCHLOSTNÍ PAPRSEK S ABRAZIVEM 11.PORUŠENÍ MATERIÁLU VYSOKORYCHLOSTNÍM KAPALINOVÝM PAPRSKEM 12.KVALITA POVRCHU MATERIÁLŮ

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2003/2004 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P1701) Fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P1701) Fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P1701) Fyzika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.