516-0941/02 – Magnetooptika nanostruktur (MONA)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LUN10 prof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
PIS50 prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Klasifikovat základní fyzikální principy. Modifikovat a rekonstruovat matematické modely pro popis šíření elmag vln v magnetických nanostrukturách. Posoudit a predikovat aplikační možnosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět vychází z teoretických aspektů magnetooptiky, klasifikuje magnetooptické vlastnosti nanostruktur, specifikuje problematiku vlivu materiálového složení a geometrie struktur na jejich magnetoptické vlastnosti a prezentuje experimentální magnetooptické metody. Součástí je i počítačové modelování magnetooptických jevů a modulace těchto jevů nanogeometrickým uspořádáním.

Povinná literatura:

1. KVASNICA, J. Teorie elektromagnetického pole. Academia, 1985. 2. SUGANO, S.; KOJIMA, N. Magneto-Optics. Springer, 2000. 3. POOLE, Ch. P., Jr.; OWENS, F. J. Introduction to Nanotechnology. John Wiley@Sons, 2003. 4. MARKEL, V. A.; GEORGE, T. F. Optics of Nanostructured Materials. John Wiley@Sons, 2001. 5. MANSURIPUR, M. The Physical Principles of Magneto-optical Recording. Cambridge: University Press, 1995.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. FYZIKA PEVNÝCH LÁTEK A NANOSTRUKTURY a) Struktura b) Energetické pásy c) Lokalizované částice 2. VLASTNOSTI INDIVIDUÁLNÍCH NANOČÁSTIC a) Kovové nanoklastry b) Polovodivé nanočástice c) Karbonové nanoklastry 3. NANOSTRUKTUROVANÉ MATERIÁLY a) Neuspořádané nanostruktury b) Nanostrukturované krystaly 4. NANOSTRUKTUROVANÝ FEROMAGNETISMUS a) Magnetické vlastnosti nanostrukturovaných materiálů b) Dynamika nanomagnetů c) Nanokarbonové feromagnety d) Gigantický a kolosální magnetorezistence 5. KVANTOVÉ JÁMY, DRÁTY A DOTY a) Příprava kvantových nanostruktur b) Geometrické efekty c) Aplikace 6. TEORIE DIFRAKCE a) Aproximace s pevnou fází b) Difrakce v blízkém a vzdáleném poli c) Vektorové efekty v difrakci 7. MAGNETOOPTICKÉ JEVY a) Faradayův jev b) Kerrův jev c) Voigtův jev 8. MAGNETOOPTICKÁ DETEKCE a) Polarizační stavy b) Diferenciální detekční obvod c) Magnetooptická média 9. ŠUM V MAGNETOOPTICKÉ DETEKCI a) Šum v elektronických obvodech detektorů b) Šum v optických prvcích 10.MAGNETOOPTICKÉ METODY a) Kerrova mikroskopie b) Laserová skenovací optická mikroskopie c) Transmisní elektronová mikroskopie 11.MAGNETOOPTICKÉ APLIKACE a) Paměťová média b) Senzory fyzikálních veličin c) Optoelektronické prvky

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2003/2004 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P1701) Fyzika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.