516-0942/02 – Aplikovaný magnetizmus tenkých vrstev a nanostruktur (AMTVN)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity10
Garant předmětudoc. Dr. Mgr. Kamil PostavaGarant verze předmětudoc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LUN10 prof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
POS40 doc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Shrnout a objasnit základní partie magnetizmu tenkých vrstev a nanostruktur - kolmá magnetická anizotropie, periodická výměnná vazba, modelování dynamiky reverzace magnetizace a mikromagnetické struktury, magnetoimpedanční jevy, atd. Diskutovat jevy, metody a aplikace.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět se zabývá aplikovaným magnetizmem tenkých vrstev a nanostruktur. Důraz je kladen na pochopení jevů, metody jejich zkoumání a jejich aplikace. Zahrnuje partie: kolmá magnetická anizotropie, periodická výměnná vazba, modelování dynamiky reverzace magnetizace a mikromagnetické struktury, magnetoimpedanční jevy, magnetické paměti a senzory.

Povinná literatura:

1. BLAND, J. A. C.; HEINRICH, B. Ultrathi Magnetic Structures I. Eds., II, Berlin: Springer, 1994. 2. HUBERT, A.; SCHAFER, R. Magnetic domains. Berlin: Springer, 1998. 3. NALWA, H. S. Ed., Magnetic nanostructures. Amer Scientific Pub., 2002. 4. CULLITY, B. D. Introduction to Magnetic Materials. Addison-Wesley, 1972, (2nd ed. Wiley, 2005). 5. O'HANDLEY, R. C. Modern Magnetic Materials : Principles and Applications. Wiley-Interscience, 1999.

Doporučená literatura:

Články z časopisů - např. sborníky magneticky zaměřených konferencí v časopisech J. Magn. Magn. Mater. a J. Appl. Phys.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. MAGNETICKÉ VLASTNOSTI TENKÝCH VRSTEV A NANOSTRUKTUR - magnetická anizotropie, energie magnetické dipolové anizotropie, magnetokrystalické anizotropie, magnetoelastické anozotropie, Stoner- Wohlfarthův model pro magnetické částice, hysterezní smyčka, kolmá magnetická anizotropie - magnetické domény, doménová struktura, Neelovy a Blochovy doménové stěny, šíření doménových stěn - výměnná energie, periodická výměnná vazba, FM/AF vazba - mikromagnetické modelování, dynamika reverzace magnetizace, Landau- Lifshitz-Gilbertova rovnice - samoorganizované magnetické nanostruktury, umělé nanostrukturované a nanokom-pozitní materiály, magnetismus uhlíkatých nanostruktur 2. EXPERIMENTÁLNÍ METODY PRO STUDIUM MAGNETICKÉHO USPOŘÁDÁNÍ - spinově polarizovaná spektroskopie, SPLEED (spin-polarized low-energy electron diffraction), spinově polarizovaná tunelová skanovací spektroskopie - odraz polarizovaných neutronů - Brillouinův rozptyl v magnetických supermřížkách - magnetooptická vektorová magnetometrie, SQUID, VSM - pozorování magnetických domén, Kerrova mikroskopie, transmisní elektronová mikroskopie, mikroskopie magnetických sil (MFM), Lorentzova mikroskopie 3. APLIKACE MAGNETICKÝCH NANOSTRUKTUR - gigantická a kolosální magnetorezistance, tunelová magnetorezistance, magnetické čtení dat, transport spinu v magnetických strukturách, injekce spinu do polovodiče - magnetický a magnetooptický záznam informací, magnetické paměti, magnetické paměti s náhodným přístupem (MRAM), kolmý magnetický záznam - magnetické senzory, magnetorezistivní senzory, Hallovy sondy, integrované flux-gate senzory, vizualizace povrchových proudů - biomedicínské aplikace využívající magnetické nanočástice

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2003/2004 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P1701) Fyzika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.