516-0948/02 – Akustické a diagnostické metody v technické praxi (ADM)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Jan Valíček, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jan Valíček, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyUSP, HGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUS59 doc. RNDr. Milena Kušnerová, Ph.D.
VAL30 doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit se s jednotlivými diagnostickými metodami. Znát způsoby analýzy, zpracování a interpretace diagnostických signálů. Aplikovat teoretické základy včetně vybraných aplikačních možností interpretace.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Předmět podává základy měřicích diagnostických metod. Postupně jsou probírány jednotlivé diagnostické metody, a to vibrační diagnostika, hluková diagnostika, akustická emise, tomografie, interferometrické metody, ultrazvukové metody, magnetické metody, elektromagnetické metody, radiologie a kapilární metody. Dále se probírá způsob analýzy, zpracování a interpretace diagnostických signálů. U každé kapitoly je vždy poukázáno na praktické využití s příklady z technické praxe.

Povinná literatura:

Doporučená literatura: 1. SOCHOR,V. Lasery a koherentní svazky. Praha: Academia, 1990. 2. ZACHAREVSKIJ, A. N. Interferometery. Moskva, 1952. 3. FUKA, J.; HAVELKA, B. Optika. Praha: SPN, 1961. 4. SEQUENS, J. Technika zviditelňování fyzikálních polí. Praha: Academia, 1980. 5. BALEŠ, J.; SZABÓ,V. Holografická interferometria v experimentalnej mechanike. Bratislava: Veda, 1986. 6. OBRAZ, J. Ultrazvuk v měřící technice. Praha: SNTL, 1984. 7. KLUJEV,V. V. Pribory dlja nerazrušajuščego kontrolja materialovi rozdelij. Moskva: Mašinostrojenije, 1986. 8. BROŽ, J. Základy fyzikálních měření II. Praha: SPedN, 1961.

Doporučená literatura:

1. JONES, S. R.; WYKES, V. Holographic nad Speckle Interferometry. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. 2. KOVÁČ, S.; ILLAVSKÝ, D.; LEŠKO, J. Metody kontroly technologických procesov. Spektrálne metody v organickej chemii a technologii. Bratislava: Alfa, 1987. 3. KREIDL, M., ŠMÍD, R. Technická fyzika. Senzory – metody – analýza signálů. Praha: BEN, 2006. 4. SMETANA, C. a kol. Hluk a vibrace. Měření a hodnocení. Praha : Sdělovací technika, 1998. 188 s. ISBN 80-901936-2-5. 5. SMETANA, C. a kol. Praktická elektroakustika. Praha : SNTL, 1981, 692 s. 6. ŠVEHLA, Š., FIGURA, Z. Ultrazvuk v technológii. Bratislava, Praha : ALFA, SNTL, 1984, 521 s. 7. TŮMA, J. Zpracování signálů získaných z mechanických systémů užitím FFT. Praha : Sdělovací technika, 1997, 174 s. ISBN 80-901936-1-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

samostatná systematická příprava studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ POJMY, PROSTŘEDKY A DIAGNOSTICKÉ METODY V TECHNICKÉ PRAXI a) Vizuální metody b) Kapilární metody c) Magnetické metody d) Elektromagnetická metoda a vířivé proudy e) Ultrazvukové metody f) Akustická emise g) Defektoskopie prozařováním h) Infračervená defektoskopie 3. ANALÝZA, ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACE DIAGNOSTICKÝCH SIGNÁLŮ a) Signály a jejich rozdělení b) Integrální transformace c) Autokorelace, vzájemná korelace d) Spektrální analýza 4. VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA a) Základní pojmy b) Laserové vibrometry c) Analýza vibrodiagnostického signálu d) Frekvenční analýza vibrodiagnostického signálu e) Aplikační příklady z technické praxe 5. HLUKOVÁ DIAGNOSTIKA a) Základní pojmy b) Interference vln a rázy c) Zvukoměr, mikrofon d) Akustická holografie e) Aplikační příklady z technické praxe 6. AKUSTICKÁ EMISE a) Fyzikální podstata akustické emise b) Nespojitá (impulzní) akustická emise c) Spojitá akustická emise d) Aplikační příklady z technické praxe 7. ULTRAZVUKOVÁ DEFEKTOSKOPIE a) Ultrazvukové sondy b) Metody zkoušení c) Ultrazvuková spektrometrie d) Aplikační příklady z technické praxe

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P1701) Fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P1701) Fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P1701) Fyzika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.