516-0949/02 – Vybrané statě z technické fyziky (VSF)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.Garant verze předmětuDoc. Dr. RNDr. Petr Alexa
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ALE02 Doc. Dr. RNDr. Petr Alexa
HLA57 prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analyzovat vliv vody na jednotlivé druhy stavebních či horninových materiálů Zhodnotit fyzikální vlivy fázových přechodů vody na porušování materiálů Stanovit hranice použití fyzikálního popisu materiálů pro účely analýzy jejich chování v různých fyzikálních podmínkách Kombinovat různé způsoby popisu interakcí a fyzikálních procesů Aplikovat vhodné typy fyzikálních modelů na řešení problémů v praxi

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je prohloubit studujícím teoretické poznatky v partiích fyziky úzce vázaných na technickou praxi. Jedná se zejména o provázání teoretických a praktických poznatků v oblasti pevnosti materiálu, hydrodynamiky a termodynamiky s přímou vazbou na procesy stárnutí a porušování materiálů, mechanického kmitání a vlnění s vazbou na porušování materiálů a akustiku, elektromagnetického záření s vazbou na fotometrii a diagnostické metody založené na využití elektromagnetického záření nebo radioaktivních materiálů. Pozornost je zaměřena především na stavební materiály či horniny a fyzikální procesy jejich stárnutí za různých fyzikálních podmínek. Předmět zahrnuje také principy různých fyzikálních metod určených k diagnostice materiálů a klasické i netradiční způsoby opracování materiálů.

Povinná literatura:

Kaňka J., Kulhánek F.: Stavební fyzika. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2001 Kaňka J.: Stavební fyzika 1: zvuk a denní světlo v architektuře. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006 Krupka F., Kalivoda Ľ.: Fyzika. SNTL, Praha, 1989 Sodomka L., Fiala J.: Fyzika a chemie kondenzovaných látek s aplikacemi 1. ADHESIV, Liberec, 2003 Sodomka L., Fiala J.: Fyzika a chemie kondenzovaných látek s aplikacemi 2. ADHESIV, Liberec, 2003

Doporučená literatura:

Kaňka J., Svoboda Z.: Stavební fyzika31. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2004 Brož J. a kol.: Základy fyzikálních měření. Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1974 Horák Z., Krupka F.: Fyzika. SNTL/ALFA, Praha/Bratislava, 1976 a mladší Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky, Část 1, Mechanika [David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker - z anglického originálu přeložili Jana Musilová, Zdeněk Bochníček a Václav Holý]. VUTIUM, Brno, 2000 (nebo Prometheus, Praha) Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky, Část 2, Mechanika - Termodynamika [David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker - z anglického originálu přeložil Jan Obdržálek]. VUTIUM, Brno, 2000 (nebo Prometheus, Praha) Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky, Část 4 - Elektromagnetické vlny - Optika - Relativita [David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker - z anglického originálu přeložil Jiří Komrska]. VUTIUM, Brno, 2000 (nebo Prometheus, Praha) Krempaský J.: Fyzika: základný kurz pre technické univerzity. Alfa, Bratislava, 1992

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test, konzultace

E-learning

Další požadavky na studenta

Nastudovat problematiku předmětu ve vztahu k tématu doktorské práce a vypracovat krátké shrnutí prokazující pochopení základních vztahů, souvislostí a dopadu na praxi (5-15 stran).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Korelace teoretických a praktických poznatků v oblasti pevnosti materiálu 2. Praktické aplikace modelů hydrodynamiky a termodynamiky 3. Procesy stárnutí a porušování materiálů vlivem působení kapalin, plynů a tepla. 4. Mechanické kmitání a vlnění porušující materiály, akustika. 5. Elektromagnetické záření, fotometrie, diagnostické metody založené na elektromagnetickém záření nebo radioaktivních materiálech 6. Principy fyzikálních metod určených k diagnostice materiálů. 7. Klasické i netradiční způsoby opracování materiálů (řezání, demolice, obrábění).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2008/2009 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (P1701) Fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P1701) Fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P1701) Fyzika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.