516-0958/01 – Optické diagnostické metody (ODM-DS)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity10
Garant předmětuprof. RNDr. Petr Hlubina, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Petr Hlubina, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLU03 prof. RNDr. Petr Hlubina, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Shrnout základy optických diagnostických metod Popsat, objasnit a interpretovat nejnovější poznatky v této výzkumné oblasti Aplikovat moderní postupy při řešení problémů praxe

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět představuje vybrané optické diagnostické metody různých vlnovodných prostředí a struktur tenkých vrstev, kdy se vychází ze zákonů vlnové optiky.

Povinná literatura:

1. Hariharan, P.: Optical Interferometry. Academic Press, New York, 1985. 2. Born, M. – Wolf, E.: Principles of Optics. Cambridge University Press, Cambridge, 1998. 3. Marcuse, D.: Principles of Optical Fibre Measurements, Academic Press, New York 1981.

Doporučená literatura:

1. Mandel, L. - Wolf, E.: Optical Coherence and Quantum Optics. Cambridge University Press, Cambridge, 1995. 2. Snyder A. – Love, J.: Optical Waveguide Theory. London: Chapman and Hall 1983.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Předpokládá se soustavná a samostatná práce studenta doktorského studia.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Měření indexu lomu izotropních a anizotropních prostředí: Fázový a skupinový index lomu, chromatická disperze. Kramers-Kroningovy dispezní relace. Semiempirické disperzní relace. Metody měření fázového a skupinového indexu lomu. Totální refraktometry. Interferenční a vláknové refraktometry. Měření disperze fotonických krystalových vláken: Materiálová disperze, vlnovodná a chromatická disperze. Polarizační vidová disperze, fázový a skupinový dvojlom. Teorie šíření elektromagnetických vln ve fotonických krystalových vláknech. Vidy a disperzní relace vidů. Metody měření disperze fotonických krystalových vláken. Spektrální metoda měření fázového dvojlomu. Polarimetrické měření fázového a skupinového dvojlomu. Optická reflektometrie a elipsometrie: Fresnelovy vztahy. Komplexní koeficienty odrazivosti a propustnosti. Výkonová odrazivost a propustnost. Elipsometrické parametry. Odraz elektromagnetické vlny od tenké vrstvy a multivrstvy. Interferometrické, reflektometrické a elipsometrické určování parametrů tenké vrstvy. Optická profilometrie: Nízkokoherenčí optická profilometrie. Spektrální profilometrie a profilometrie se zdrojem světla o spojitě proměnné vlnové délce.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.