516-0968/01 – Měření parametrů vodního paprsku (MWJP)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFS, FMT, HGF, FBI, FASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA57 prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 0+0
kombinovaná Zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student umí identifikovat a klasifikovat měřicí metody vhodné pro určení parametrů kapalinového paprsku. Dokáže aplikovat svoje znalosti na výběr vhodné měřicí metody a příslušných komponent. Student take umí analyzovat získané výsledky měření, navrhovat modifikace měřicích metod i komponent, posuzovat hranice použitelnosti metod i měřicích komponent a predikovat výsledky měření.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na rozbor speciálních podmínek při měření parametrů kapalinových paprsků a jejich projevů na materiálu a na návrh příslušných postupů a měřicích zařízení.

Povinná literatura:

Miloslav Lupták: Detekce procesu řezání kapalinovým paprskem. Doktorská práce, VŠB-TUO, HGF, ATP, Ostrava, 2008, 166s. Libor Hlaváč: Model pro řízení parametrů kapalinového paprsku při porušování materiálů v pevné fázi. Doktorská práce, VŠB-TUO, HGF, ATP, Ostrava, 2000, 100s.

Doporučená literatura:

Štefánia Salokyová: Analýza, modelovanie a simulácia vibrácií ve výrobných systémoch s technológiou vodného prúdu. Doktorská práce, TU v Košiciach, FVT so sídlom v Prešove, Prešov, 2012, 302s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student musí absolvovat bezpečnostní školení o práci v laboratoři.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Seznámit se s měřicí aparaturami v laboratořích kapalinového paprsku Institutu fyziky na HGF, VŠB-TUO 2) Změřit vybrané parametry kapalinového paprsku nebo jeho projevu na materiálu a provést vyhodnocení výsledků měření.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS HGF - Ph.D. 2015/2016 prezenční čeština povinně volitelný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Ph.D. 2014/2015 prezenční čeština povinně volitelný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.