516-2611/01 – Základy fyziky (ZF)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity1
Garant předmětuprof. Dr. RNDr. Jiří LuňáčekGarant verze předmětuprof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LUN10 prof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět má za stěžejní cíl obnovení a doplnění základních poznatků SŠ fyziky. Tyto poznatky jsou v ucelené formě prezentovány studentům různých typů škol za účelem dosažení srovnatelné úrovně vědomostí při přechodu ze středoškolského na vysokoškolské studium. Znalosti: Zopakovaní základních poznatků SŠ fyziky, základní fyzikální zákony. Dovednosti: Zvládnutí matematického aparátu potřebného pro bakalářskou fyziku, řešení jednoduchých úloh a diskuse výsledků řešení.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět má za cíl obnovení a doplnění základních poznatků středoškolské fyziky. Měl by tyto poznatky pro studenty z různých typů škol sjednotit a pomoci tak studentům překonat přechod ze středoškolského na vysokoškolské studium.

Povinná literatura:

Tarábek, P., Červinková, P. (2004). Odmaturuj z fyziky, Brno: Didaktis

Doporučená literatura:

Učebnice fyziky pro střední školy, nejlépe: Svoboda, E. a kol.: Přehled středoškolské fyziky Skriptum kol. KF VŠB Sbírka příkladů z fyziky, 1982, 269 s., resp. další zdroje na http://if.vsb.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Úspěšné absolvování zápočtové práce a kontrolní práce matematického minima.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. MĚŘICÍ JEDNOTKY SOUSTAVY SI 2. MECHANIKA Kinematika dynamika hmotného bodu a tuhého tělesa, přímočarý pohyb rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený, rovnoměrný pohyb po kružnici. Newtonovy pohybové zákony, mechanická práce, energie, výkon a účinnost, skládání sil, moment síly vzhledem k ose otáčení, deformační účinky síly, základy hydrostatiky, hydrodynamiky, aerostatiky a aerodynamiky. 3. TEPLOTA A TEPLO Základní pojmy(teplota, teplo jako forma energie), specifické děje v plynech, stavová rovnice a 1. věta termodynamiky. 4. ELEKTŘINA Elektrostatika (Coulombova síla, intenzita, potenciál a potenciální energie), elektrický proud v kovech, Ohmův zákon pro část obvodu a pro uzavřený elektrický obvod, Kirchhoffovy zákony. 5. OPTICKA Zákony geometrické optiky (přímočarého šíření světla, odrazu a lomu). Zobrazení odutým a vypuklým zrcadlem, zobrazení spojnou a rozptylnou čočkou pomocí význačných paprsků. Zvětšení optických přístrojů a čočko-zrcadlová rovnice. 6. ZÁKLADY VEKTOROVÉ ALGEBRY Skalár a vektor ve fyzice, vyjádření vektoru a základní operace s vektory (součet a rozdíl vektorů, součin skaláru a vektoru, skalární a vektorový součin).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 43
        Písemný test Písemka 60  30
        Ostatní Jiný typ úlohy 25  13
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B3909) Procesní inženýrství (3909R014) Procesní inženýrství a metody kontroly kvality P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B3909) Procesní inženýrství (3909R014) Procesní inženýrství a metody kontroly kvality P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku