516-2611/01 – Základy fyziky (ZF)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity1
Garant předmětuprof. Dr. RNDr. Jiří LuňáčekGarant verze předmětuprof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LUN10 prof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět má za stěžejní cíl obnovení a doplnění základních poznatků SŠ fyziky. Tyto poznatky jsou v ucelené formě prezentovány studentům různých typů škol za účelem dosažení srovnatelné úrovně vědomostí při přechodu ze středoškolského na vysokoškolské studium. Znalosti: Zopakovaní základních poznatků SŠ fyziky, základní fyzikální zákony. Dovednosti: Zvládnutí matematického aparátu potřebného pro bakalářskou fyziku, řešení jednoduchých úloh a diskuse výsledků řešení.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět má za cíl obnovení a doplnění základních poznatků středoškolské fyziky. Měl by tyto poznatky pro studenty z různých typů škol sjednotit a pomoci tak studentům překonat přechod ze středoškolského na vysokoškolské studium.

Povinná literatura:

Tarábek, P., Červinková, P. (2004). Odmaturuj z fyziky, Brno: Didaktis

Doporučená literatura:

Učebnice fyziky pro střední školy, nejlépe: Svoboda, E. a kol.: Přehled středoškolské fyziky Skriptum kol. KF VŠB Sbírka příkladů z fyziky, 1982, 269 s., resp. další zdroje na http://if.vsb.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Úspěšné absolvování zápočtové práce a kontrolní práce matematického minima.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. MĚŘICÍ JEDNOTKY SOUSTAVY SI 2. MECHANIKA Kinematika dynamika hmotného bodu a tuhého tělesa, přímočarý pohyb rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený, rovnoměrný pohyb po kružnici. Newtonovy pohybové zákony, mechanická práce, energie, výkon a účinnost, skládání sil, moment síly vzhledem k ose otáčení, deformační účinky síly, základy hydrostatiky, hydrodynamiky, aerostatiky a aerodynamiky. 3. TEPLOTA A TEPLO Základní pojmy(teplota, teplo jako forma energie), specifické děje v plynech, stavová rovnice a 1. věta termodynamiky. 4. ELEKTŘINA Elektrostatika (Coulombova síla, intenzita, potenciál a potenciální energie), elektrický proud v kovech, Ohmův zákon pro část obvodu a pro uzavřený elektrický obvod, Kirchhoffovy zákony. 5. OPTICKA Zákony geometrické optiky (přímočarého šíření světla, odrazu a lomu). Zobrazení odutým a vypuklým zrcadlem, zobrazení spojnou a rozptylnou čočkou pomocí význačných paprsků. Zvětšení optických přístrojů a čočko-zrcadlová rovnice. 6. ZÁKLADY VEKTOROVÉ ALGEBRY Skalár a vektor ve fyzice, vyjádření vektoru a základní operace s vektory (součet a rozdíl vektorů, součin skaláru a vektoru, skalární a vektorový součin).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 43 2
        Písemný test Písemka 60  30
        Ostatní Jiný typ úlohy 25  13
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B3909) Procesní inženýrství (3909R014) Procesní inženýrství a metody kontroly kvality P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B3909) Procesní inženýrství (3909R014) Procesní inženýrství a metody kontroly kvality P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní
2014/2015 zimní