516-2612/01 – Fyzika I (F1)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity6
Garant předmětuprof. Dr. RNDr. Jiří LuňáčekGarant verze předmětuprof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ALE02 Doc. Dr. RNDr. Petr Alexa
CIP10 doc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.
DVO54 prof. RNDr. Richard Dvorský, Ph.D.
GER113 Ing. Vladan Geryk
HRA01 Mgr. Ing. Kamila Hrabovská, Ph.D.
LUN10 prof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
POL16 RNDr. Josef Poláček, CSc.
TIT0003 Ing. Andrii Titov
TRO70 Mgr. Jana Trojková, Ph.D.
UHL72 Mgr. Radim Uhlář, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit se se základními fyzikálními zákony, poznatky, pojmy, veličinami a jednotkami (podle osnovy předmětu)jako základ pro odborné předměty. Shrnout základní principy a zákony vybraných partií klasické fyziky. Popsat, objasnit a interpretovat jednotlivé přírodní jevy. Aplikovat jednoduché matematické metody na popis fyzikálních jevů. Ilustrovat získané poznatky na jednoduchých aplikacích.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Cílem předmětu je získat přehled o fyzikálních zákonitostech a zvládnout základní poznatky z fyziky pro potřeby bakalářské formy studia technické vysoké školy. Fyzika I. se zabývá především základy mechaniky tuhých těles a ideálních kapalin a dále termodynamikou ideálních plynů. V poslední části jsou úvodní informace o fyzikálních polích a je uveden stručný popis gravitačního a elektrostatického pole.

Povinná literatura:

Webové stránky Institutu fyziky: http://if.vsb.cz - aktuální studijní materiály. Z. Horák, F. Krupka : Fyzika, SNTL Praha, ALFA Bratislava, 1981. V. Hajko: Fyzika v príkladoch, ALFA Bratislava, od roku 1960 - nejméně 4 vydání R. Feynman, R. Leighton, M. Sands: Feynmanovy přednášky z fyziky 1, FRAGMENT, Havlíčkův Brod, 2000.

Doporučená literatura:

1. K. Kapoun, P. Wyslych : Fyzika I. pro hutnické studijní obory, skriptum VŠB, Ostrava, 1990. 2. J. Krempaský : Fyzika, ALFA Bratislava, SNTL Praha, 1982. 3. L. D. Landau , Krivogorodskij : Fyzika pre všetkých I. Telesa, ALFA Bratislava, 1980. 4. L. D. Landau , Krivogoorodskij : Fyzika pre všetkých II. Molekuly, ALFA Bratislava. 1980. 5. V. Hajko: Fyzika v príkladoch, ALFA Bratislava, od roku 1960 - nejméně 4 vydání 6. R. Feynman, R. Leighton, M. Sands: Feynmanovy přednášky z fyziky 1, FRAGMENT, Havlíčkův Brod, 2000.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Systematická domácí příprava.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. ÚVOD DO STUDIA FYZIKY 1.1. Předmět a rozdělení fyziky Metody práce fyziky jako vědní disciplíny 1.2. Fyzikální pojmy, fyzikální veličiny a jednotky Systém fyzikálních jednotek a fyzikálních veličin, mezinárodní soustava jednotek SI, převody, fyzikální rovnice, kartézské a polární s.s., derivace a integrace základních funkcí - příklady 1.3. Vektory a skaláry ve fyzice Definice, vektory a skaláry, význam ve fyzice, vlastnosti vektorů, početní operace s vektory, derivace a integrace vektoru - příklady 2. POHYB LÁTKY 2.1. Kinematika hmotných částic Základní kinematické veličiny, okamžitá rychlost a okamžité zrychlení, klasifikace a základní charakteristiky pohybů, grafy s, v, a = f(t) - příklady 2.2. Dynamika hmotných částic 4. 4. Základní dynamické veličiny, vztah ke kinematice, zákony dynamiky, síly-pohybové a deformační účinky sil, skládání a rozklad sil - příklady 2.3. Dynamika dokonale tuhého tělesa Pevné a tuhé těleso, hmotný střed tuhého tělesa, práce, výkon a energie-souvislosti, z.z. mechanické energie – výpočet - příklady, postupný a otáčivý pohyb tuhého tělesa, moment síly a moment setrvačnosti, práce, výkon a energie pohybujícího se tuhého tělesa - příklady 2.4. Mechanika ideálních kapalin Charakteristika kapalin, model ideální kapaliny v klidu -Pascalův zákon, Archimédův zákon, model ideální kapaliny v pohybu - rovnice Bernoulliova a rovnice spojitosti - příklady 2.5. Ideální plyny 8. 8. Model ideálního plynu, odlišnosti od reálného plynu, zákony ideálních plynů, pV diagram, stavové veličiny, stavová rovnice - příklady 2.6. Termodynamika ideálních plynů Problém popisu, vnitřní energie systému, základy kinetické teorie látek-plyny, specifická tepla, ekvipartiční teorém, 1. hlavní věta termodynamiky-formulace, význam veličin, aplikace na změny stavu ideálního plynu - příklady, 2. hlavní věta termodynamiky-formulace, význam veličin. Entropie soustavy- termodynamická a statistická interpretace, podmínky rovnováhy soustav, vratné a nevratné děje 3. FYZIKÁLNÍ POLE 3.1. Obecná charakteristika Základní typy polí v přírodě, obecné charakteristiky pole, siločáry pole, pole skalární, vektorové, konzervativní, potenciálové, zřídlové, vírové - příklady 3.2. Gravitační pole Newtonův gravitační zákon, intenzita a potenciál gravitačního pole, gravitační a tíhové pole Země, pohyb v gravitačním poli Země, složené pohyby(vrhy) - příklady 3.3. Elektrostatické pole 12.,13. 12.,13. Náboj, permitivita, Coulombův zákon, intenzita a potenciál elektrostatického pole - příklady, typy elektrických polí, kapacita, kondenzátory Rezerva - opakování před koncem semestru

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17
                Laboratorní práce Laboratorní práce 12  6 1
                Písemný test Písemka 18  10 2
                Aktivita Jiný typ úlohy 3  1
        Zkouška Zkouška 67 (67) 26 3
                Písemná část Písemná zkouška 50  25
                Ústní část Ústní zkouška 17  1
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3909) Procesní inženýrství (3909R014) Procesní inženýrství a metody kontroly kvality P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3909) Procesní inženýrství (2805R002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3909) Procesní inženýrství (3909R014) Procesní inženýrství a metody kontroly kvality P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3909) Procesní inženýrství (2805R002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 letní
2014/2015 letní