516-8801/01 – Simulace a modelování multifyzikálních problémů (SMMP)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CIP10 doc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty analyzovat, vyhodnotit a modelovat multifyzikální problémy spojené s aplikací fyzikálních poznatků v inženýrské praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Výuka je orientována na praktické aplikace, po prezentaci teoretických základů bude kladen důraz na řízenou samostatnou práci v systému COMSOL. Témata projektů zadává jednak vyučující, jednak s nimi mohou přicházet studenti sami v rámci diplomových prací popř. semestrálních projektů.

Povinná literatura:

Literatura v češtině není k dispozici

Doporučená literatura:

Literatura v češtině není k dispozici

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Diskuse na cvičeních během semestru

E-learning

E-learning není k dispozici

Další požadavky na studenta

Předpokládá se systematická domácí příprava studentů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Shrnutí moderních metod používaných při řešení fyzikálních problémů v inženýrských úlohách (FEM, FDTD). • Typy úloh aplikované fyziky a jejich matematická formulace pomocí parciálních diferenciálních rovnic. • Seznámení a praktické využití softwarového systému COMSOL Multiphysics. • Typy okrajových podmínek a jejich implementace. • Provázanost systémů COMSOL a MATLAB při řešení a zpracování výsledků. • Základní typy úloh z oblasti elektrostatiky a magnetostatiky. • Základní typy úloh z oblasti elektromagnetických jevů na nízkých frekvencích. • Základní typy úloh z oblasti šíření a přenosu tepla. • Základní typy úloh z oblasti šíření elektromagnetických vln a optiky. • Základní typy úloh z oblasti dynamiky a pružnosti. • Základní typy úloh z oblasti akustiky. • Základní typy úloh z oblasti proudění. • Strategie při řešení multifyzikálních úloh. • Simulace dynamiky fyzikálních systémů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  21
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku