516-8805/01 – Special applications of liquid jets (SAKP)

Gurantor departmentInstitute of PhysicsCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2013/2014Year of cancellation2015/2016
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HLA57 prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student characterises special applications proper for utilization of liquid jets. Student analyses and evaluates possibilities of combination of liquid jets with other methods of materials disintegration. Student predicts and evaluates application possibilities of liquid jets in special cases.

Teaching methods

Lectures
Seminars

Summary

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty se speciálními aplikacemi kapalinových paprsků, a to zejména v oblasti leteckého a automobilového průmyslu, lékařství, elektroniky a přípravy práškových materiálů. V tomto předmětu jsou studenti uváděni do problematiky speciálních úprav zařízení pracujících s kapalinovými paprsky pro jejich využití ve výše zmíněných oblastech i k dalším technologickým aplikacím.

Compulsory literature:

Hlaváč, L.M., Hlaváčová, I.M., Gembalová, L., Kaličinský, J., Fabian, S., Měšťánek, J., Kmec, J., Mádr, V.: Experimental Method for Investigation of the Abrasive Water Jet Cutting Quality. Journal of Materials Processing Technology, (doi:10.1016/j.jmatprotec.2009.04.011) 209(20), 2009, 6190-6195. Hlaváč, L.M., Hlaváčová, I.M., Vašek, J., Jandačka, P., Zegzulka, J., Viliamsová, J., Mádr, V., Uhlář, R.: Investigation Of Samples From the High-Velocity Water Jet Driven Micro/Nano Particle Collider. American Society of Mechanical Engineers, Pressure Vessels and Piping Division (Publication) PVP, 5, 2010, 119-126.

Recommended literature:

Hlaváčová, I.M., Hlaváč, L., Mádr, V., Janurová, E., Uhlář, R., Kaličinský, J.: Risk Assessment in Using the High-Energy Liquid Jet Technology. In Optimization of production processes, Gajek, M. (ed.), Opole University of Technology, Opole, 2008, Chapter 7, p. 85-96

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Systematic preparation for lectures.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Problems of application of liquid jets in aerospace industry - analysis of the main advantages and limitations 2. Use of liquid jet in automotive industry - main usage, efficiency and quality 3. Application of liquid jets in raw material extruction – limits of liquid jet use in this branch, possibilities of increase in performance and efficiency 4. Basic means of liquid jet utilizations for solution of emergency situations - analysis of application of liquid jets in this branch and proposals of further progress of use 5. Application of liquid jets in medicine - analysis of specific problems related to application of liquid jets in medical branches 6. Use of comminution processes performed by liquid jets for preparation of powder materials - analysis of benefits and disadvantages, new possibilities of utilization of such a preparation of materials and indication of methods of power and efficience increase

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2013/2014 Winter semester, validity until: 2015/2016 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33  17
        Examination Examination 67  20
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2015/2016 (N1701) Physics (1702T001) Applied physics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (N1701) Physics (1702T001) Applied physics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (N1701) Physics (1702T001) Applied physics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner