516-8810/01 – Simulation of compensation for flexible tools (SKFN)

Gurantor departmentInstitute of PhysicsCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2013/2014Year of cancellation2015/2016
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HLA57 prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 1+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student characterises physical relations leading to the flexible tool trajectory curvature inside material. Student is able to formulate rules using physical equations that he analyses. Student predicts parameters of tool necessary for interaction with material.

Teaching methods

Lectures
Seminars

Summary

Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými i experimentálními způsoby popisu typických rysů zanechaných stopami flexibilních paprsků na materiálu, se způsoby kompenzací a simulacemi těchto kompenzací. Hlavním přínosem by mělo být praktické seznámení se studentů s negativními rysy práce flexibilních nástrojů, naučit se předpovídat jejich velikost podle typu materiálu, jeho rozměrů, rychlosti opracovávání materiálu a dalších faktorů. Student by se měl naučit posoudit, zda bude pro řešení problému vhodný teoretický nebo experimentální přístup, zda je možno potřebnou přesnost dosáhnout použitím kompenzací, nebo je daný flexibilní nástroj pro aplikaci nevhodný z důvodu nemožnosti realizovat požadované zadání, z důvodu enormních nákladů, ekologické zátěže, apod.

Compulsory literature:

Hlaváč, L., Vašek, J.: Physical Model of High Energy Liquid Jet for Cutting Rock. International Journal of Water Jet Technology. Gloucester, vol. 2, no. 1, ISWJT, Canada, 1994, p. 39-50. ISSN 1180-0402 Hlaváč, L.M., Jančárek, A., Kušnerová, M., Mádr, V., Martinec, P.: Vicinage of the laser beam impact zone in rocks. Proceedings of SPIE, vol. 5445, 2004, p. 372-375. ISSN 0277-786X, ISBN 0-8194-5368-4 Hlaváč, L.M., Palička, P.: Testing of parameters for turning by abrasive water jet. In Water Jetting, BHR Group, United Kingdom, 2006, p. 123-128. ISBN 1-85598-080-0 Hlaváč, L.M.: Investigation of the Abrasive Water Jet Trajectory Curvature inside the Kerf. Journal of Materials Processing Technology, (doi:10.1016/j.jmatprotec.2008.10. 009) 209(8), 2009, p. 4154-4161. ISSN 0924-013

Recommended literature:

Hlaváčová, I.M., Hlaváč, L.M., Gembalová, L., Matýsek, D.: Propagation of the abrasive water jet in free air and through material. In: 19th International Conference on Water Jetting, P. Longman (ed.), BHR Group, United Kingdom, 2008, p. 21-30. ISBN 978-1-85598-104-1 Hlaváč, L.M., Hlaváčová, I.M., Gembalová, L., Kaličinský, J., Fabian, S., Měšťánek, J., Kmec, J., Mádr, V.: Experimental Method for Investigation of the Abrasive Water Jet Cutting Quality. Journal of Materials Processing Technology, (doi:10.1016/j.jmatprotec. 2009.04.011) 209(20), 2009, p. 6190-6195. ISSN 0924-0136 Hlaváč, L.M., Hlaváčová, I.M., Gembalová, L., Jonšta, P.: Experimental investigation of depth dependent kerf width in abrasive water cutting. In: 20th International Conference on Water Jetting, F.H. Trieb (ed.), BHR Group, United Kingdom, 2010, p. 459-467. ISBN 978-1-85598-121-8

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Systematic preparation for lectures.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Analysis of physical reasons for changes of flexible tool trajectory direction during penetration through material. 2. Physical description of jet trajectory using material and tool properties. 3. Determination of the key parameters influencing trajectory of the given tool type (laser, plasma, liquid jet). 4. Determination of the two basic deviations of the trajectory by penetration of the tool through material – divergence and delay. 5. Determination of the necessary compensations from theoretical models of tool operation. 6. Determination of compensations according to experimental results, determination of typical shapes for calculations of compensations. 7. Analysis of the relation of compensations on machining factors - dynamic modes of changes.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2013/2014 Summer semester, validity until: 2015/2016 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2015/2016 (N1701) Physics (1702T001) Applied physics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (N1701) Physics (1702T001) Applied physics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (N1701) Physics (1702T001) Applied physics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner