516-8816/01 – Povrchové úpravy materiálů a jejich diagnostika (PUMD)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity5
Garant předmětuMgr. Ing. Kamila Hrabovská, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Ing. Kamila Hrabovská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRA01 Mgr. Ing. Kamila Hrabovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyjmenovat přehled základních metod povrchových úprav materiálů. Vysvětlit principy jednotlivých metod a jejich aplikací z hlediska vhodnosti použitých postupů pro dané materiály. Navrhnout optimální postupy pro povrchové úpravy za účelem zvýšení odolnosti analyzovaných materiálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

1. MOHYLA MIROSLAV, Technologie povrchových úprav kovů, VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2000. 2. PODJUKLOVÁ JITKA, Speciální technologie povrchových úprav I., VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1994. 3. PODJUKLOVÁ JITKA, HRABOVSKÁ KAMILA, BARČOVÁ KARLA, ŠTĚPÁNEK IVO, Nové obzory v poznání vlastností sklokeramických smaltových povlaků, VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010.

Doporučená literatura:

1. ECKERTOVÁ LUDMILA, Experimentální metody fyziky pevných látek – metody analýzy povrchů. Univerzita Karlova, Praha, 1982. 2. ECKERTOVÁ LUDMILA, FRANK LUDĚK, Metody analýzy povrchů - elektronová mikroskopie a difrakce. Academia, 1996. 3. FRANK LUDĚK, KRÁL JAROSLAV, Metody analýzy povrchů - iontové, sondové a speciální metody. Academia, 2002.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

systematická příprava studenta na výuku

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Povrch materiálu a jeho vlastnosti. 2. Ochranné povlaky a rozdělení povrchových úprav. 3.Povrchové úpravy kovů: koroze a korozní prostředí, fázová rozhraní kov-plyn, kov-elektrolyt a jejich vlastnosti 4.Metody úpravy a předúpravy povrchu: mechanické, chemické a elektrochemické, organické a plastické povlaky, termické nástřiky, sklovité a sklokeramické povlaky 5. Vybrané experimentální metody studia povrchových vrstev materiálů: rentgenová a elektronová mikroskopie a difrakce, Mössbauerova spektroskopie, analýza elektronovou mikrosondou, mikroskopie atomárních sil 6. Měření mechanických vlastností povrchů: mikrotvrdost a nanotvrdost, drsnost, lomová houževnatost, odolnost proti mechanickým nárazům

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  31
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku