516-8821/01 – Aplikace interferometrie a vláknové optiky (AIVO)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Petr Hlubina, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Petr Hlubina, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLU03 doc. RNDr. Petr Hlubina, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Shrnout teoretické základy a experimentální metody interferometrie a vláknové optiky. Popsat, objasnit a interpretovat nejdůležitější poznatky v této oblasti. Aplikovat moderní postupy při řešení problémů praxe.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět navazuje na znalosti studenta z optiky a diagnostiky. Posluchač získá poznatky z oblastí interferometrie a vláknové optiky a seznámí s jejich aplikacemi v nejrůznějších fyzikálních oblastech.

Povinná literatura:

Engst, P., Horák, M.: Aplikace laserů, SNTL, Praha 1989; Sochor,V.: Lasery a koherentní svazky, Academia, Praha 1990; Hariharan, P.: Optical Interferometry, Academic Press, New York 1985; Schroffel, J., Novotný, K.: Optické vlnovody, SNTL, Praha 1986.

Doporučená literatura:

Mandel, L., Wolf, E.: Optical Coherence and Quantum Optics. Cambridge University Press, Cambridge 1995. Snyder, A., Love, J.: Optical Waveguide Theory, Chapman and Hall, London 1983. Marcuse, D.: Principles of Optical Fibre Measurements, Academic Press, New York 1981.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Jedna semestrální práce.

E-learning

Není k dispozici.

Další požadavky na studenta

Předpokládá se soustavná práce studenta magisterského studia.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Statistický popis optických polí. 2. Dvousvazková interference částečně koherentních optických polí. 3. Interferometrie v časové oblasti. 4. Interferometrie ve spektrální oblasti. 5. Spektrální reflektometrie a polarimetrie. 6. Aplikace interferometrie. 7. Základy teorie šíření vln v optických vláknech. 8. Disperze v optických vláknech. 9. Jednovidová optická vlákna. 10. Zvláštní typy optických vláken. 11. Měření parametrů optických vláken. 12. Aplikace vláknové optiky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku