516-8822/01 – Charakteristiky práškových materiálů (CHPM)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity5
Garant předmětuMgr. Petr Jandačka, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Petr Jandačka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGF, USPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN81 Mgr. Petr Jandačka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení studentů se specifickými vlastnostmi materiálů v práškovém stavu. Studenti budou rozumět jejich základním fyzikálních charakteristikám a budou znát základní metody zkoumání těchto materiálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

1) Zegzulka, J.: Mechanika sypkých hmot. VŠB-TUO, Ostrava 2004. 2) Jandačka, P., Študentová, S., Hlaváč, L. M., Kvíčala, M., Mádr, V., Hredzák, S., 2011. Velikost povrchu partikulárních látek. Chemické Listy 105, 146-155. 3) Moore, W. J.: Fyzikální chemie. SNTL, Praha 1981.

Doporučená literatura:

1)Zdravkov, B. a kol., 2008. Kategorizace pórů v porézních matricích. Chemické listy 102, 434-438.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prezentace výsledků jednoho odborného článku, obsahujícího tématiku práškových materiálů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Dělení práškových materiálů a aplikace (farmacie, abrazivní materiály a další). 2) Popis práškových materiálů (rozdělení velikostí částic, tvar částic, textura povrchu, vlhkost, čistota, porezita, specifické parametry, pravá a nepravá hustota, uspořádání tuhých koulí). 3) Velikost povrchu jako klíčový parametr pro interakci prášků s tekutinami. 4) Interakce prášků s tekutinami (adsorpce, absorpce, sorpce, izotermy). 5) Metody studia struktury práškových materiálů (laserové analyzárory, BET metoda, porozimetrie, RTG analýza, sedimentace, mikroskopie a další). 6) Síly působící mezi částicemi (zrny) práškových hmot (VdW, magnetické a jiné). 7) Prášky v pohybu (mechanika sypkých hmot). 8) Chování práškových materiálů podrobených vnějším silám, povrchová a lomová energie. 9) Bezpečnost při práci s práškovými materiály (vznos, radioaktivní příměsi, normy).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku