541-0001/10 – Geochemie (GCH)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RAC20 prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání znalostí o přirozeném chování prvků v zemské kůře s jejich následnou aplikací pro interpretaci v oblastech ovlivněných antropogenní činností.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Vznik chemických prvků ve Vesmíru a jejich geochemická klasifikace. Mobilita prvků v závislosti na prostředí. Termodynamika geochemických procesů. Geochemické procesy v kontinentální a oceánské kůře. Geochemické a biogeochemické cykly. Metody geochemické prospekce. Antropické geochemické vlivy. Geochemie průmyslových imisí a organických látek. Statistické a laboratorní analytické metody v geochemii.

Povinná literatura:

BOUŠKA V., JAKEŠ P. PAČEST., POKORNÝ J. (eds) (1980): Geochemie. Academia , Praha. RACLAVSKÝ K., RACLAVSKÁ H., HOMOLA, V. (2001): Geochemie, učební texty, CD-ROM. MRŇA F. (1991): Užitá geochemie, Academia Praha. WHITE W.M. (2009): Geochemistry. www.geo.cornell.edu/geology/, pdf format

Doporučená literatura:

BROWNLOW A.H. (1984): Geochemistry. - Prentice Hall. FAURE G .(1998): Principles and applications of Geochemistry. - Prentice Hall, New Jersey KOŠLER J., JELÍNEK E., PAČESOVÁ M. (1997): Základy izotopové geologie a geochronologie. - skripta, Karolinum, Praha. ZAMARSKÝ V., KUDĚLÁSKOVÁ M., SLIVKA V. (1990): Mineralogie a petrografie, skripta VŠB Ostrava.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemné testy, zkouška je písemná s ústním zkoušením.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úkoly geochemie při řešení globálních problémů světa. Přínos geochemie při řešení priorit v oblasti ochrany životního prostředí v rámci mezinárodní spolupráce. 2. Vznik chemických prvků ve Vesmíru. Kosmologické modely. Složení Slunce a planet sluneční soustavy. Meteority, jejich klasifikace a význam. 3. Klasifikace chemických prvků a jejich geochemické interpretace. Chování (mobilita) chemických prvků v závislosti na typu prostředí. Význam pH a redox potenciálu. Geochemické bariéry. 4. Geochemický systém, jeho složky a fáze. Termodynamika geochemických procesů. Geochemická rovnováha. 5. Zonární stavba a složení Země, geochemická interpretace. Interakce zemská kůra - plášť. Vývojový cyklus zemské kůry. 6. Metody určování absolutního stáří hornin a minerálů, jejich podstata, metody a interpretace. Geochemické procesy v kontinentální a oceánské kůře. 7. Vznik magmat z hlediska globálně tektonických teorií. Petrogenetické séerie eruptiv. Geochemická interpretace. 8. Geochemická charakteristika granitoidů ve vztahu k rozdílnému geotektonickému prostředí. Podstata a geochemická charakteristika hydrotermálních pochodů a systémů. 9. Atmosféra a hydrosféra. Zvětrávací procesy, jejich geochemická charakteristika a význam. Sedimenty. Geochemická úloha biosféry. Geochemické a biogeochemické cykly. Chování prvků při metamorfních procesech. 10. Geochemické aureoly chemických prvků. Jejich vznik, klasifikace, význam. 11. Přehled metod geochemické prospekce. Teoretické základy. Použití prospekční metodiky pro diagnostické účely sledování kontaminace životního prostředí. 12. Uplatnění terénních geochemických prospekčních metod v praxí - výklady, film. 13. Stopové prvky v kativních sedimentech a povrchových vodách. 14. Geochemie městských a průmyslových oblastí, antropické geochemické vlivy. Geochemie průmyslových imisí a organických látek.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18
Rozsah povinné účasti: doplnit, doplnit, doplnit, doplnit, doplnit.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0532HGF009) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532HGF009) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku