541-0007/04 – Historická geologie (HG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKU41 prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je znalost a pochopení principů určování stáří hornin a geologických procesů. Studenti by měli dokázat odlišit jednotlivé etapy vývoje Země a definovat jejich charakteristické znaky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá základními zákony a principy historické geologie. Jde zejména o následující témata: Absolutní a relativní stáří. Stratigrafické stupnice a jejich jednotky. Stratotypy. Korelace. Rozdělení sedimentačních prostředí. Paleogeografické mapy a palinspastická schémata. Úvod do geotektoniky. Vznik Země a její raná historie. Prekambrium, jeho zvláštnosti, možnosti členění a vývojové zákonitosti. Klasické oblasti prekambria a Český masiv. Fanerozoikum, vývojové etapy, hlavní události, charakteristika klasických oblastí a ekvivalentních uloženin na území České republiky.

Povinná literatura:

Chlupáč I., a kol. (2002): geologická minulost České republiky. Academia Praha. Kumpera O., Vašíček Z. (1988): Základy historické geologie a paleontologie. - SNTL, Praha. Pek I., Vašíček Z., Roček Z., Hajn V., Mikuláš R. (1996): Základy zoopaleontologie. - Skripta - Vydav. UP, Olomouc. Kalvoda J., Bábek O., Brzobohatý R. (1998): Historická geologie. - Vydav. UP, Olomouc.

Doporučená literatura:

Gradstein, F.M. et al.(2004): Geologic Time Scale 2004. - Cambridge University Press. Nichols, G. (1999): Stratigraphy and Sedimentology. – Blackwell Publishing, 355 s. Oxford Press, F., Siever, R. (1998): Understanding Earth - sekond edition. - W.H.Freeman and Copany, New York Stanley SM. 2005. Earth Systém History. W.H.Freeman and Company, New York, 567 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do historické geologie. Zákony a principy. Absolutní a relativní stáří. Biostratigrafie. 2. Stratigrafické stupnice a jednotky. Stratotypy. Korelace. Základy paleogeografie. Sedimentační prostředí. 3. Paleogeografické mapy a palinspastická schémata. Geotektonika. 4. Vznik Země a její nejranější historie. Prekambrium, zvláštnosti, členění a vývoj. 5. Prekambrium Fennosarmatie, na Britských ostrovech, Armorického a Českého masivu. 6. Fanerozoikum. Kaledonská etapa. 7. Variská etapa. Devon a karbon. 8. Perm. Úvod do alpinské etapy. 9. Trias, jura. 10. Křída. 11. Terciér. 12. Kvartér.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku