541-0007/05 – Historická geologie (HG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKU41 prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je znalost a pochopení principů určování stáří hornin a geologických procesů. Studenti by měli dokázat odlišit jednotlivé etapy vývoje Země a definovat jejich charakteristické znaky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá základními zákony a principy historické geologie. Jde zejména o následující témata: Absolutní a relativní stáří. Stratigrafické stupnice a jejich jednotky. Stratotypy. Korelace. Rozdělení sedimentačních prostředí. Paleogeografické mapy a palinspastická schémata. Úvod do geotektoniky. Vznik Země a její raná historie. Prekambrium, jeho zvláštnosti, možnosti členění a vývojové zákonitosti. Klasické oblasti prekambria a Český masiv. Fanerozoikum, vývojové etapy, hlavní události, charakteristika klasických oblastí a ekvivalentních uloženin na území České republiky.

Povinná literatura:

Chlupáč I., a kol. (2002): geologická minulost České republiky. Academia Praha. Kumpera O., Vašíček Z. (1988): Základy historické geologie a paleontologie. - SNTL, Praha. Pek I., Vašíček Z., Roček Z., Hajn V., Mikuláš R. (1996): Základy zoopaleontologie. - Skripta - Vydav. UP, Olomouc. Kalvoda J., Bábek O., Brzobohatý R. (1998): Historická geologie. - Vydav. UP, Olomouc.

Doporučená literatura:

Gradstein, F.M. et al.(2004): Geologic Time Scale 2004. - Cambridge University Press. Nichols, G. (1999): Stratigraphy and Sedimentology. – Blackwell Publishing, 355 s. Oxford Press, F., Siever, R. (1998): Understanding Earth - sekond edition. - W.H.Freeman and Copany, New York Stanley SM. 2005. Earth Systém History. W.H.Freeman and Company, New York, 567 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce. Písemný test a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do historické geologie. Zákony a principy. Absolutní a relativní stáří. 2. Biostratigrafie. 3. Stratigrafické stupnice a jednotky. Stratotypy. Korelace. 4. Základy paleogeografie. Sedimentační prostředí. 5. Paleogeografické mapy a palinspastická schémata. Geotektonika. 6. Vznik Země a její nejranější historie. Prekambrium, zvláštnosti, členění a vývoj. 7. Prekambrium Fennosarmatie, na Britských ostrovech, Armorického a Českého masivu. 8. Fanerozoikum. Kaledonská etapa. 9. Variská etapa. Devon a karbon. 10. Perm. Úvod do alpinské etapy. 11. Trias, jura. 12. Křída. 13. Terciér. 14. Kvartér.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Nepovinné přednášky. Podmínkou absolvování předmětu je zvládnutí látky dle obsahu předmětu. Povinná účast na cvičeních v rozsahu 65%. Korektní vypracování a odevzdání zadaných úloh, písemná a ústní zkouška.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Nepovinné přednášky. Podmínkou absolvování předmětu je zvládnutí látky dle obsahu předmětu. Nepovinná účast na cvičeních. Korektní vypracování a odevzdání zadaných úloh, písemná a ústní zkouška.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0532A330041) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.