541-0008/01 – Hydrologie II (HLII)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
UNU01 doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu by měl student prokázat rozšířené znalosti hydrologie s důrazem na aplikační sféru a hydroinformatiku, která je v podmínkách ČR a SR aplikována zejména na úrovni hydrometeorologie a hydrologické prognózy. Absolvent by měl zvládnout kvalifikaci a kvantifikaci prvků a vazeb hydrologických systémů jakož i jejich vazby na ostatní procesy v krajinné sféře. Předmět také umožňuje porozumět problematice výstavby a provozu hydrologických modelů, zejména srážkoodtokových, hydrodynamických a dynamických erozních, jakož i jejich vazeb na geografické informační systémy. Pro porozumění a osvojení této problematiky je využito v rámci cvičení výpočetní techniky a konkrétních programových prostředků z oblasti matematického modelování a geoinformačních technologií.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Shrnutí základních pojmů a principů hydrologie. Hydrologická prognóza a její nástroje. Vstupní data pro hydrologické předpovědi (měření ze staniční sítě, distanční měření, předpovědi numerických atmosférických modelů apod.). Analogové metody hydrologických předpovědí (metoda postupových dob, metoda jednotkového hydrogramu apod.). Metody používané v numerických hydrologických modelech (úpravy St. Venantových rovnic a vlnové aproximace, Muskingum-Cunge, SCS-CN, Green-Ampt, Van Genuchten, SAC-SMA, metoda lineární nádrže, recesní metoda apod.). Vodohospodářská díla a soustavy, možnosti simulace a predikce jejich vlivu na odtokové poměry v hydrologických modelech a v podmínkách neurčitosti (metoda Runge-Kutta, fuzzy řízení). Eroze a transport sedimentů, matematické vztahy používané pro jejich stanovení, nástroje pro numerické modelování této problematiky (dynamické erozní modely, hydraulické modely). Přístupy k dimenzování malých vodních nádrží a poldrů, další objekty pro snižování povodňového rizika. Stanovení záplavových zón s pomocí hydrodynamických modelů a GIS.

Povinná literatura:

JANDORA, J., STARA, V., STARÝ, M. (2002): Hydraulika a hydrologie. Učební text. Brno, CERM & FAST VUT, 186 s. JULIEN, P.Y. (2002): River Mechanics. Cambridge, Cambridge Univ. Press. 434 s. KOPÁČEK, J., BEDNÁŘ, J. (2005): Jak vzniká počasí. Skriptum UK. Praha, Karolinum. 226 s. STARÝ, M. (2005, 2010): Hydrologie. Učební text. Brno, CERM & FAST VUT, 213 s.

Doporučená literatura:

NACHÁZEL, K., STARÝ, M., ZEZULÁK, J. et al (2004): Využití metod umělé inteligence ve vodním hospodářství. Praha, Academia. 318 s. VÁŠKA, J. et al. (2000): Hydromeliorace. Praha, ČKAIT. 220 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Shrnutí základních pojmů a principů hydrologie. Hydrologická prognóza a její nástroje. Vstupní data pro hydrologické předpovědi (měření ze staniční sítě, distanční měření, předpovědi numerických atmosférických modelů apod.). Analogové metody hydrologických předpovědí (metoda postupových dob, metoda jednotkového hydrogramu apod.). Metody používané v numerických hydrologických modelech (úpravy St. Venantových rovnic a vlnové aproximace, Muskingum-Cunge, SCS-CN, Green-Ampt, Van Genuchten, SAC-SMA, metoda lineární nádrže, recesní metoda apod.). Vodohospodářská díla a soustavy, možnosti simulace a predikce jejich vlivu na odtokové poměry v hydrologických modelech a v podmínkách neurčitosti (metoda Runge-Kutta, fuzzy řízení). Eroze a transport sedimentů, matematické vztahy používané pro jejich stanovení, nástroje pro numerické modelování této problematiky (dynamické erozní modely, hydraulické modely). Přístupy k dimenzování malých vodních nádrží a poldrů, další objekty pro snižování povodňového rizika. Stanovení záplavových zón s pomocí hydrodynamických modelů a GIS.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.