541-0010/02 – Mikroskopické praktikum (MP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAL70 Ing. Jiří Mališ, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student si zapamatuje a dokáže popsat použití mikroskopické techniky pro identifikaci hornin a minerálů. Student dokáže vysvětlit principy mikroskopie minerálů a hornin v procházejícím a odraženém světle. Dosažené znalosti umí aplikovat na mikroskopická pozorování základních minerálů a hornin.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Seznámení studentů se základními mikroskopickými technikami při určování minerálů a hornin pomocí procházejícího a odraženého světla a se základními optickými charakteristikami vybraných horninotvorných a rudních minerálů. Náplň cvičení: Předmět je rozdělen na dvě části (po cca pěti týdnech): mikroskopii v odraženém a v procházejícím světle. Odražené světlo: stavba mikroskopu, druhy preparátů pro mikroskopii, stanovení optických vlastností rudních minerálů (barva, vnitřní reflexy, odraznost, polarizační jevy). Procházející světlo: Charakter světla – teoretický úvod. Lom a odraz světla. Polarizace světla. Rozdělení látek podle optických vlastností. Polarizační mikroskop. Příprava mikroskopických preparátů. Určení velikosti zrna. Vlastnosti minerálů při pozorování v nezkřížených nikolech. Vlastnosti minerálů při pozorování ve zkřížených nikolech. Zhášení. Interferenční barvy. Kompenzátory. Srůsty a přeměny.Charakter zóny (ráz délky). Optický charakter minerálu. Práce s kompenzátory. Systematická mineralogie – přehled optických vlastností vybraných horninotvorných minerálů. Systematická mineralogie – přehled struktur vyvřelých hornin. Digitální obrazová analýza a její možnosti v mineralogii.

Povinná literatura:

Gregerová, M.; Fojt, B.; Vávra, M. Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů. Moravské zemské muzeum, Přírodovědecká fakulta MU, 2002, Brno Mališ, J.; Matýsek, D.; Daněk, T. Optické určování minerálů a hornin. Výukový CD-ROM, projekt FRVŠ 1684/2003. Dvořák, P.: Rudní mikroskopie. 1. vyd., VŠB, Ostrava, 1989, 154 s.

Doporučená literatura:

Konta, J.; Hejtman, B. Horninotvorné minerály. ČSAV, 1959. Arnošt Dudek, Ferry Fediuk, Marie Palivcová: Petrografické tabulky. Nakladatelství ČSAV, 1962.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Je věnováno základním optickým metodám identifikace minerálů v procházejícím a odraženém světle v návaznosti na použití výpočetní techniky vybavené analýzou obrazu. Základní okruh horninotvorných a rudních minerálů je rozšířen o přehled struktur vyvřelých, sedimentárních a metamorfovaných hornin. Harmonogram cvičení z mikroskopie v procházejícím světle je následující: 1. cvičení Charakter světla – teoretický úvod. Lom a odraz světla. Polarizace světla. Rozdělení látek podle optických vlastností. Polarizační mikroskop. Příprava mikroskopických preparátů. Určení velikosti zrna. Vlastnosti minerálů při pozorování v nezkřížených nikolech. 2. cvičení Vlastnosti minerálů při pozorování ve zkřížených nikolech. Zhášení. Interferenční barvy. Kompenzátory. Srůsty a přeměny. Charakter zóny (ráz délky). Optický charakter minerálu. Práce s kompenzátory. 3. cvičení Systematická mineralogie – přehled optických vlastností vybraných horninotvorných minerálů. 4. cvičení Přehled struktur vyvřelých hornin. 5. cvičení Digitální obrazová analýza a její možnosti v mineralogii. Odevzdání a kontrola zadaných programů. Harmonogram cvičení z mikroskopie v odraženém světle je následující: Odražené světlo: 1. cvičení: Stavba mikroskopu, druhy clon, okulárů a objektivů, vertikální osvětlovač (vnitřní kolmé, vnitřní šikmé osvětlení, vnější šikmé osvětlení). 2. cvičení: Druhy používaných preparátů v mikroskopii v odraženém světle (teorie a ukázka zhotovení nábrusů v laboratoři). Centrace mikroskopu, centrace lampy. 3. cvičení: Barva minerálů, rozdíl mezi minerály barevnými a bezbarvými. Chyby při stanovení barvy minerálů. Odraznost rudních minerálů a uhelné hmoty. 4. cvičení: Pozorování ve vnějším šikmém osvětlení - vnitřní reflexy rudních minerálů. Vlastnosti minerálů v polarizovaném světle, zdroje chyb při pozorování v polarizovaném světle. 5. cvičení: Vyhodnocení sady neznámých rudních minerálů v odraženém světle z hlediska jejich optických vlastností. Absolvování zápočtového testu pro část odraženého světla.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku