541-0010/02 – Mikroskopické praktikum (MP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Mališ, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAL70 doc. Ing. Jiří Mališ, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student zná a dokáže používat mikroskopické techniky pro identifikaci hornin a minerálů. Umí vysvětlit základní principy mikroskopie minerálů a hornin v procházejícím a odraženém světle. Dále dokáže připravit horninový vzorek do podoby mikroskopického preparátu. Dosažené znalosti umí aplikovat na mikroskopická pozorování základních minerálů a hornin.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu se student seznamuje se základními mikroskopickými technikami při určování minerálů a hornin pomocí procházejícího a odraženého světla a se základními optickými charakteristikami vybraných horninotvorných a rudních minerálů, rozšířen o přehled struktur vyvřelých, sedimentárních a metamorfovaných hornin. Předmět je rozdělen na dvě části: mikroskopii v odraženém a v procházejícím světle. V jejich rámci bude představena stavba mikroskopu, druhy preparátů pro mikroskopii, různé mikroskopické techniky a nástroje digitální obrazové analýzy, stanovení optických vlastností horninotvorných a rudních minerálů, aj. V praktické části předmětu si student sám připraví mikroskopické preparáty formou výbrusu a leštěného nábrusu.

Povinná literatura:

GREGEROVÁ, Miroslava, Bohuslav FOJT a Václav VÁVRA. Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů. Brno: Moravské zemské muzeum, 2002. ISBN 80-7028-195-2. MALIŠ, J.; MATÝSEK, D.; DANĚK, T. Optické určování minerálů a hornin. Výukový CD-ROM, projekt FRVŠ 1684/2003. VŠB-TU Ostrava. DUDEK, Arnošt, František FEDIUK a Marie PALIVCOVÁ. Petrografické tabulky: příručka petrografické mikroskopie s atlasem struktur a textur. Vyd. 2. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962. MACKENZIE, W. S. a A. E. ADAMS. A colour atlas of rocks and minerals in thin section. London: Manson, c1994. ISBN 1-874545-17-0.

Doporučená literatura:

KLEIN, Cornelis, Barbara DUTROW, James Dwight DANA a Cornelius Searle HURLBUT. The 23rd edition of the manual of mineral science: (after James D. Dana). 23rd ed. Hoboken: Wiley, c2008. ISBN 978-0-471-72157-4. FEDIUKOVÁ, Eva. Optická disperze neopakních minerálů. Praha: Academia, 1972. Knihovna Ústředního ústavu geologického, sv. 44. KAŠPAR, Pavel. Rudní mikroskopie: úvod do studia rudních minerálů v odraženém světle. Praha: Academia, 1988. DVOŘÁK, Petr. Rudní mikroskopie. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1985.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Je věnováno základním optickým metodám identifikace minerálů v procházejícím a odraženém světle v návaznosti na použití výpočetní techniky vybavené analýzou obrazu. Základní okruh horninotvorných a rudních minerálů je rozšířen o přehled struktur vyvřelých, sedimentárních a metamorfovaných hornin. Harmonogram cvičení z mikroskopie v procházejícím světle je následující: 1. cvičení Charakter světla – teoretický úvod. Lom a odraz světla. Polarizace světla. Rozdělení látek podle optických vlastností. Polarizační mikroskop. Příprava mikroskopických preparátů. Určení velikosti zrna. Vlastnosti minerálů při pozorování v nezkřížených nikolech. 2. cvičení Vlastnosti minerálů při pozorování ve zkřížených nikolech. Zhášení. Interferenční barvy. Kompenzátory. Srůsty a přeměny. Charakter zóny (ráz délky). Optický charakter minerálu. Práce s kompenzátory. 3. cvičení Systematická mineralogie – přehled optických vlastností vybraných horninotvorných minerálů. 4. cvičení Přehled struktur vyvřelých hornin. 5. cvičení Digitální obrazová analýza a její možnosti v mineralogii. Odevzdání a kontrola zadaných programů. Harmonogram cvičení z mikroskopie v odraženém světle je následující: Odražené světlo: 1. cvičení: Stavba mikroskopu, druhy clon, okulárů a objektivů, vertikální osvětlovač (vnitřní kolmé, vnitřní šikmé osvětlení, vnější šikmé osvětlení). 2. cvičení: Druhy používaných preparátů v mikroskopii v odraženém světle (teorie a ukázka zhotovení nábrusů v laboratoři). Centrace mikroskopu, centrace lampy. 3. cvičení: Barva minerálů, rozdíl mezi minerály barevnými a bezbarvými. Chyby při stanovení barvy minerálů. Odraznost rudních minerálů a uhelné hmoty. 4. cvičení: Pozorování ve vnějším šikmém osvětlení - vnitřní reflexy rudních minerálů. Vlastnosti minerálů v polarizovaném světle, zdroje chyb při pozorování v polarizovaném světle. 5. cvičení: Vyhodnocení sady neznámých rudních minerálů v odraženém světle z hlediska jejich optických vlastností. Absolvování zápočtového testu pro část odraženého světla.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  85 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 letní
2015/2016 letní
2010/2011 letní