541-0010/02 – Mikroskopické praktikum (MP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Jiří Mališ, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAL70 Ing. Jiří Mališ, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student zná a dokáže používat mikroskopické techniky pro identifikaci hornin a minerálů. Umí vysvětlit základní principy mikroskopie minerálů a hornin v procházejícím a odraženém světle. Dále dokáže připravit horninový vzorek do podoby mikroskopického preparátu. Dosažené znalosti umí aplikovat na mikroskopická pozorování základních minerálů a hornin.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu se student seznamuje se základními mikroskopickými technikami při určování minerálů a hornin pomocí procházejícího a odraženého světla a se základními optickými charakteristikami vybraných horninotvorných a rudních minerálů, rozšířen o přehled struktur vyvřelých, sedimentárních a metamorfovaných hornin. Předmět je rozdělen na dvě části: mikroskopii v odraženém a v procházejícím světle. V jejich rámci bude představena stavba mikroskopu, druhy preparátů pro mikroskopii, různé mikroskopické techniky a nástroje digitální obrazové analýzy, stanovení optických vlastností horninotvorných a rudních minerálů, aj. V praktické části předmětu si student sám připraví mikroskopické preparáty formou výbrusu a leštěného nábrusu.

Povinná literatura:

GREGEROVÁ, Miroslava, Bohuslav FOJT a Václav VÁVRA. Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů. Brno: Moravské zemské muzeum, 2002. ISBN 80-7028-195-2. MALIŠ, J.; MATÝSEK, D.; DANĚK, T. Optické určování minerálů a hornin. Výukový CD-ROM, projekt FRVŠ 1684/2003. VŠB-TU Ostrava. DUDEK, Arnošt, František FEDIUK a Marie PALIVCOVÁ. Petrografické tabulky: příručka petrografické mikroskopie s atlasem struktur a textur. Vyd. 2. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962. MACKENZIE, W. S. a A. E. ADAMS. A colour atlas of rocks and minerals in thin section. London: Manson, c1994. ISBN 1-874545-17-0.

Doporučená literatura:

KLEIN, Cornelis, Barbara DUTROW, James Dwight DANA a Cornelius Searle HURLBUT. The 23rd edition of the manual of mineral science: (after James D. Dana). 23rd ed. Hoboken: Wiley, c2008. ISBN 978-0-471-72157-4. FEDIUKOVÁ, Eva. Optická disperze neopakních minerálů. Praha: Academia, 1972. Knihovna Ústředního ústavu geologického, sv. 44. KAŠPAR, Pavel. Rudní mikroskopie: úvod do studia rudních minerálů v odraženém světle. Praha: Academia, 1988. DVOŘÁK, Petr. Rudní mikroskopie. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1985.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Je věnováno základním optickým metodám identifikace minerálů v procházejícím a odraženém světle v návaznosti na použití výpočetní techniky vybavené analýzou obrazu. Základní okruh horninotvorných a rudních minerálů je rozšířen o přehled struktur vyvřelých, sedimentárních a metamorfovaných hornin. Harmonogram cvičení z mikroskopie v procházejícím světle je následující: 1. cvičení Charakter světla – teoretický úvod. Lom a odraz světla. Polarizace světla. Rozdělení látek podle optických vlastností. Polarizační mikroskop. Příprava mikroskopických preparátů. Určení velikosti zrna. Vlastnosti minerálů při pozorování v nezkřížených nikolech. 2. cvičení Vlastnosti minerálů při pozorování ve zkřížených nikolech. Zhášení. Interferenční barvy. Kompenzátory. Srůsty a přeměny. Charakter zóny (ráz délky). Optický charakter minerálu. Práce s kompenzátory. 3. cvičení Systematická mineralogie – přehled optických vlastností vybraných horninotvorných minerálů. 4. cvičení Přehled struktur vyvřelých hornin. 5. cvičení Digitální obrazová analýza a její možnosti v mineralogii. Odevzdání a kontrola zadaných programů. Harmonogram cvičení z mikroskopie v odraženém světle je následující: Odražené světlo: 1. cvičení: Stavba mikroskopu, druhy clon, okulárů a objektivů, vertikální osvětlovač (vnitřní kolmé, vnitřní šikmé osvětlení, vnější šikmé osvětlení). 2. cvičení: Druhy používaných preparátů v mikroskopii v odraženém světle (teorie a ukázka zhotovení nábrusů v laboratoři). Centrace mikroskopu, centrace lampy. 3. cvičení: Barva minerálů, rozdíl mezi minerály barevnými a bezbarvými. Chyby při stanovení barvy minerálů. Odraznost rudních minerálů a uhelné hmoty. 4. cvičení: Pozorování ve vnějším šikmém osvětlení - vnitřní reflexy rudních minerálů. Vlastnosti minerálů v polarizovaném světle, zdroje chyb při pozorování v polarizovaném světle. 5. cvičení: Vyhodnocení sady neznámých rudních minerálů v odraženém světle z hlediska jejich optických vlastností. Absolvování zápočtového testu pro část odraženého světla.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku