541-0010/04 – Mikroskopické praktikum (MP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BER32 RNDr. Jiří Beránek
CHL0091 Mgr. Štěpán Chládek, Ph.D.
MAL70 Ing. Jiří Mališ, Ph.D.
SLI60 prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+4
kombinovaná Zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student si zapamatuje a dokáže popsat použití mikroskopické techniky pro identifikaci hornin a minerálů. Student dokáže vysvětlit principy mikroskopie minerálů a hornin v procházejícím a odraženém světle. Dosažené znalosti umí aplikovat na mikroskopická pozorování základních minerálů a hornin.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Seznámení studentů se základními mikroskopickými technikami při určování minerálů a hornin pomocí procházejícího a odraženého světla a se základními optickými charakteristikami vybraných horninotvorných a rudních minerálů. Náplň cvičení: Předmět je rozdělen na dvě části (po cca pěti týdnech): mikroskopii v odraženém a v procházejícím světle. Odražené světlo: stavba mikroskopu, druhy preparátů pro mikroskopii, stanovení optických vlastností rudních minerálů (barva, vnitřní reflexy, odraznost, polarizační jevy). Procházející světlo: Charakter světla – teoretický úvod. Lom a odraz světla. Polarizace světla. Rozdělení látek podle optických vlastností. Polarizační mikroskop. Příprava mikroskopických preparátů. Určení velikosti zrna. Vlastnosti minerálů při pozorování v nezkřížených nikolech. Vlastnosti minerálů při pozorování ve zkřížených nikolech. Zhášení. Interferenční barvy. Kompenzátory. Srůsty a přeměny.Charakter zóny (ráz délky). Optický charakter minerálu. Práce s kompenzátory. Systematická mineralogie – přehled optických vlastností vybraných horninotvorných minerálů. Systematická mineralogie – přehled struktur vyvřelých hornin. Digitální obrazová analýza a její možnosti v mineralogii.

Povinná literatura:

Gregerová, M.; Fojt, B.; Vávra, M. Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů. Moravské zemské muzeum, Přírodovědecká fakulta MU, 2002, Brno Mališ, J.; Matýsek, D.; Daněk, T. Optické určování minerálů a hornin. Výukový CD-ROM, projekt FRVŠ 1684/2003. Dvořák, P.: Rudní mikroskopie. 1. vyd., VŠB, Ostrava, 1989, 154 s.

Doporučená literatura:

Konta, J.; Hejtman, B. Horninotvorné minerály. ČSAV, 1959. Arnošt Dudek, Ferry Fediuk, Marie Palivcová: Petrografické tabulky. Nakladatelství ČSAV, 1962.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Je věnováno základním optickým metodám identifikace minerálů v procházejícím a odraženém světle v návaznosti na použití výpočetní techniky vybavené analýzou obrazu. Základní okruh horninotvorných a rudních minerálů je rozšířen o přehled struktur vyvřelých, sedimentárních a metamorfovaných hornin. Harmonogram cvičení z mikroskopie v procházejícím světle je následující: 1. cvičení Charakter světla – teoretický úvod. Lom a odraz světla. Polarizace světla. Rozdělení látek podle optických vlastností. Polarizační mikroskop. Příprava mikroskopických preparátů. Určení velikosti zrna. Vlastnosti minerálů při pozorování v nezkřížených nikolech. 2. cvičení Vlastnosti minerálů při pozorování ve zkřížených nikolech. Zhášení. Interferenční barvy. Kompenzátory. Srůsty a přeměny. Charakter zóny (ráz délky). Optický charakter minerálu. Práce s kompenzátory. 3. cvičení Systematická mineralogie – přehled optických vlastností vybraných horninotvorných minerálů. 4. cvičení Přehled struktur vyvřelých hornin. 5. cvičení Digitální obrazová analýza a její možnosti v mineralogii. Odevzdání a kontrola zadaných programů. Harmonogram cvičení z mikroskopie v odraženém světle je následující: Odražené světlo: 1. cvičení: Stavba mikroskopu, druhy clon, okulárů a objektivů, vertikální osvětlovač (vnitřní kolmé, vnitřní šikmé osvětlení, vnější šikmé osvětlení). 2. cvičení: Druhy používaných preparátů v mikroskopii v odraženém světle (teorie a ukázka zhotovení nábrusů v laboratoři). Centrace mikroskopu, centrace lampy. 3. cvičení: Barva minerálů, rozdíl mezi minerály barevnými a bezbarvými. Chyby při stanovení barvy minerálů. Odraznost rudních minerálů a uhelné hmoty. 4. cvičení: Pozorování ve vnějším šikmém osvětlení - vnitřní reflexy rudních minerálů. Vlastnosti minerálů v polarizovaném světle, zdroje chyb při pozorování v polarizovaném světle. 5. cvičení: Vyhodnocení sady neznámých rudních minerálů v odraženém světle z hlediska jejich optických vlastností. Absolvování zápočtového testu pro část odraženého světla.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku