541-0014/07 – Paleontologie (P)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKU41 prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalosti paleontologického systému, popis morfologických znaků fosilních organismů. Studenti musí dokázat identifikovat neznámý fosilní materiál a tento samostatně určit.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je věnován základům paleontologie. Vysvětluje vznik a zachování zkamenělin. Studenti jsou seznámeni se základy systematické fytopaleontologie, významem prvoků a přehledem systematiky mnohobuněčných živočichů.

Povinná literatura:

KUMPERA O., VAŠÍČEK Z. Základy historické geologie a paleontologie. 1988, SNTL, Praha. POKORNÝ V. a kol.: Všeobecná paleontologie. 1992, Univ. Karlova, Praha PEK I., VAŠÍČEK Z., ROČEK Z., HAJN V., MIKULÁŠ R. Základy zoopaleontologie. 1996, Skripta - Vydav. UP, Olomouc. JAIN S. Fundamentals of Invertebrate Palaeontology. 2016, Springer.

Doporučená literatura:

CLARKSON E.N.K. : Invertebrate paleontology and evolution. Blackwell, New York, 1998. JAIN S.: Fundamentals of Invertebrate Palaeontology. Springer, 2016. HARPER D., Introduction to Paleobiology and the Fossil Record, John Wiley & Sons, 2009. WOODS H. Palaeontology Invertebrate, Cambridge University Press, 2011.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test z určování zkamenělin. Ústní zkouška s písemnou přípravou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Definice paleontologie, biostratigrafie, nomenklatorická pravidla. 2. Fosilizace. 3. Říše rostlinná. 4. Protozoa. 5. Úvod k mnohobuněčným, Porifera. 6. Coelenterata, Arthropoda. 7. Mollusca I. 8. Mollusca II. 9. Mollusca III. 10. Bryozoa, Brachiopoda. 11. Echinodermata, Hemichordata. 12. Conodonta, úvod k obratlovcům. 13. Obratlovci. 14. Vývojové zákonitosti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních minimálně 75%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Nepovinné přednášky. Podmínkou absolvování předmětu je zvládnutí látky dle obsahu předmětu. Nepovinná účast na cvičeních. Korektní vypracování a odevzdání zadaných úloh, písemná a ústní zkouška.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0724A290005) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0724A290005) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0724A290005) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.