541-0015/04 – Petrografie (PG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity8
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAN75 Ing. Tomáš Daněk, Ph.D.
SLI60 prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je pochopení hlavních systémů klasifikace hornin, procesů vzniku a vývoje základních horninových typů a metod výzkumu hornin. Studenti by se měli naučit: Shrnout základní principy studia a klasifikace hornin, popsat, objasnit a interpretovat jednotlivé přírodní děje podílející se na vzniku a vývoji hornin, aplikovat základní metody výzkumu na popis hornin, ilustrovat získané poznatky na jednoduchých příkladech využití hornin.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Objekt zájmu petrografie, zemská kůra a její chemické složení, procesy vzniku hornin. genetická kriteria základního členění hornin (magmatické, sedimentární a metamorfované horniny). Zákonitosti vzniku vyvřelých hornin, klasifikační principy na bází fázového (minerálního) složení a chemického složení hornin, vztah k „plate tectonic“. Význam magmatických hornin pro základní a aplikovaný geologický výzkum. Sedimentátní horniny vznik (zvětrávání, transport, sedimentace) klasifikace klastických a cementačních sedimentů.

Povinná literatura:

HOLUB, František V. Obecná a magmatická petrologie. Praha: Karolinum, 2002. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0614-3. CHAMRA, Svatoslav, Jan SCHRÖFEL a Vladimír TYLŠ. Základy petrografie a regionální geologie ČR. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. ISBN 80-01-03138-1. GREGEROVÁ, M.; FOJT, B.; VÁVRA, M. Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů. Moravské zemské muzeum, Přírodovědecká fakulta MU, 2002, Brno RAYMOND, L.: Petrology : the study of igneous, sedimentary, metamorphic rocks. WCB/McGraw-Hill, Boston, 1995.

Doporučená literatura:

KUKAL, Zdeněk a František REICHMANN. Horninové prostředí České republiky: jeho stav a ochrana. Praha: Český geologický ústav, 2000. ISBN 80-7075-413-3. KUDĚLÁSKOVÁ, M.: Optické určování minerálů a hornin. Vysoká škola báňská, Ostrava, 1980. - 408 s. KUKAL, Z.: Návod k pojmenování a klasifikace sedimentů. Vydav. ÚÚG, Praha, 1985. HALDAR, S. K. a Josip TIŠLJAR. Introduction to mineralogy and petrology. Amsterdam: Elsevier, [2014]. ISBN 978-0-12-408133-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Definice horniny jako objektu zkoumání - Struktury a textury hornin - Genetické členění hornin - Magmatické horniny - geneze a klasifikace chemické a mineralogie - Sedimentární horniny - geneze a klasifikace klastických a cementačních sedimentů - Metamorfované horniny - geneze a klasifikace kontaktně a regionálně metamorfovaných hornin.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 67  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku