541-0017/03 – Dokumentování a vzorkování (DaV)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUR20 Ing. Miloš Duraj, Ph.D.
SKU41 prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit posluchače znalostmi, které mu umožní pochopit obsahovou náplň předmětu tak, aby byl schopen je aplikovat v praktických činnostech. Absolvent rovněž získá schopnost částečně analyzovat, kategorizovat a klasifikovat hlavní požadavky vyplývající z oblasti dokumentování a vzorkování pro geologickou práci.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Student se seznámí s prvotní geologickou dokumentací průzkumných, otvírkových a těžebních prací. Dále se student naučí připravovat vzorky a jejich uchovávání, naučí se pracovat s geologickou dokumentací v průzkumných a těžebních organizacích, se způsoby tvorby geologické dokumentace, její využití pro přípravu a zpracování výpočtů zásob, evidence, uchovávání, skartace a archivace geologické dokumentace.

Povinná literatura:

Vyhláška č. 368/ 2004 Sb. o geologické dokumentaci. SCHEJBAL C.: Vzorkování geologických objektů. In Metodologie geologického průzkumu. Košice: Vienala, 2003. ANDERSON G.: Coring and Core Analysis Handbook. Tulsa, Oklahoma: Petroleum Publishing Co, 1975. GOLDER H.Q.: The practice of sampling soil and rock, Am. Soc, Testing and Materials Spec. Tech. Pub, 1971, 483, 37–38.

Doporučená literatura:

TERZAGHI K., PECK R.B.: Soil Mechanics in Engineering Practice, 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 1967. GRANT D.: Sampling in the evaluation of ore deposits, 1981. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/145046601.pdf HVORSLEV J.M.: Subsurface Exploration and Sampling of Soils for Civil Engineering Purposes. New York: American Society of Civil Engineers, 1948. Mineral Commodity Summaries : http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování zadaných úkolů. Písemný test.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Definice pojmů. 2. Obsah a náležitosti geologické dokumentace. 3. Členění dokumentace a její náležitosti. 4. Obsah prvotní geologické dokumentace. 5. Obsah souhrnné geologické dokumentace. 6. Odevzdávání a zpřístupňování výsledků geologických prací a geologické dokumentace. 7. Vyřazování dokumentace. 8. Typy vzorkování. 9. Vzorkování hmotné. 10. Vzorkování nehmotné. 11. Hustota vzorkování. 12. Hmotnost základního vzorku. 13. Kontrola vzorkování. 14. Chyby vzorkování.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: doplnit, doplnit, doplnit, doplnit, doplnit.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0724A290004) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290004) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532A330040) Aplikovaná geologie TG K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532A330040) Aplikovaná geologie TG P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290004) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290004) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290004) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290004) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.