541-0018/03 – Geologická a báňská legislativa (GBL)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity2
Garant předmětuprof. Ing. Martin Sivek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JIR07 doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.
SIV41 prof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zkouška 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit posluchače znalostmi, které mu umožní pochopit obsahovou náplň předmětu tak, aby byl schopen je aplikovat v praktických činnostech. Absolvent rovněž získá schopnost částečně analyzovat, kategorizovat a klasifikovat hlavní požadavky vyplývající z oblasti geologické a báňské legislativy pro geologickou práci.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět je zaměřen na právní úpravu ochrany nerostného bohatství (horní zákon) a na obecně závazné předpisy související s oblastí geologického průzkumu a otvírky přípravy a dobývání ložisek nerostů. Posluchač se seznámí s historii vývoje horního práva a jeho významem pro ochranu ložisek nerostů. Vysvětleny jsou rovněž základní instituty horního práva (nerost, ložisko nerostů, nerostné bohatství, podmínky využitelnosti zásob výhradního ložiska, instituty z oblasti ochrany ložisek nerostů a další). Pozornost je rovněž věnována problematice geologického průzkumu, geologické dokumentaci ložisek i povinnostem organizace při dobývání ložisek nerostů. Předmět je zaměřen zejména na aplikaci uvedené legislativní základny v geologické a hornické praxi.

Povinná literatura:

Makárius, R.: České horní právo-díl 1. Montanex, Ostrava, 1999. Makárius, R.: České horní právo díl 2. Montanex, Ostrava, 2000. Horní zákon a návazní předpisy.

Doporučená literatura:

Sivek, M.: Ekonomika nerostných surovin. Ostrava: VŠB – Technická univerzita, 2007. 206 s. + CD-ROM (2. díl, kap. 3.). MacDonell, L.J., Bates S.F. (eds.) : Natural resources policy and law. Washington, Island Press, 1993.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Horní zákon, účel a význam, jeho historické kořeny, princip evropského horního práva 2. Základní instituty horního práva a jejich význam. 3. Právní ochrana nerostného bohatství a její legislativní zabezpečení. 4. Hlavní okruhy předpisů horního práva. 5. Právní zajištění oblasti geologického průzkumu. 6. Právní zajištění oblasti hospodaření se zásobami ložisek nerostů. 7. Využívání ložisek nerostů a jeho právní souvislosti.(povolování a ohlašování hornické činnosti,•plán otvírky a přípravy dobývání), 8. Úhrady a finanční rezervy související s hornickou činnost. 9. Ochrana ložisek nerostů a její právní řešení, důlní škody. 10. Evidence zásob ložisek nerostů a její význam.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku