541-0018/06 – Geologická a báňská legislativa (GBL)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Martin Sivek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SIV41 prof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit posluchače znalostmi, které mu umožní pochopit obsahovou náplň předmětu tak, aby byl schopen je aplikovat v praktických činnostech. Absolvent rovněž získá schopnost částečně analyzovat, kategorizovat a klasifikovat hlavní požadavky vyplývající z oblasti geologické a báňské legislativy pro geologickou práci.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět je zaměřen na právní úpravu ochrany nerostného bohatství (horní zákon) a na obecně závazné předpisy související s oblastí geologického průzkumu a otvírky přípravy a dobývání ložisek nerostů. Posluchač se seznámí s historii vývoje horního práva a jeho významem pro ochranu ložisek nerostů. Vysvětleny jsou rovněž základní instituty horního práva (nerost, ložisko nerostů, nerostné bohatství, podmínky využitelnosti zásob výhradního ložiska, instituty z oblasti ochrany ložisek nerostů a další). Pozornost je rovněž věnována problematice geologického průzkumu, geologické dokumentaci ložisek i povinnostem organizace při dobývání ložisek nerostů. Předmět je zaměřen zejména na aplikaci uvedené legislativní základny v geologické a hornické praxi.

Povinná literatura:

Makárius, R.: České horní právo-díl 1. Montanex, Ostrava, 1999. Makárius, R.: České horní právo díl 2. Montanex, Ostrava, 2000. Horní zákon a návazní předpisy.

Doporučená literatura:

Sivek, M.: Ekonomika nerostných surovin. Ostrava: VŠB – Technická univerzita, 2007. 206 s. + CD-ROM (2. díl, kap. 3.). MacDonell, L.J., Bates S.F. (eds.) : Natural resources policy and law. Washington, Island Press, 1993.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Horní zákon, účel a význam, jeho historické kořeny, princip evropského horního práva 2. Základní instituty horního práva a jejich význam. 3. Právní ochrana nerostného bohatství a její legislativní zabezpečení. 4. Hlavní okruhy předpisů horního práva. 5. Právní zajištění oblasti geologického průzkumu. 6. Právní zajištění oblasti hospodaření se zásobami ložisek nerostů. 7. Využívání ložisek nerostů a jeho právní souvislosti.(povolování a ohlašování hornické činnosti,•plán otvírky a přípravy dobývání), 8. Úhrady a finanční rezervy související s hornickou činnost. 9. Ochrana ložisek nerostů a její právní řešení, důlní škody. 10. Evidence zásob ložisek nerostů a její význam.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.